BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobiegała-Korona Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zaufanie klienta
Client confidence
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 2, s. 18-24, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Relacje partnerskie, Relacje z klientami
Partner relationships, Relationships with customers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Można wskazać wiele czynników mających wpływ na poziom zaangażowania klienta w proces współtworzenia wartości, ale do najważniejszych należy zaufanie. Zaufanie prowadzi do otwarcia się klientów wobec firmy i dzielenia się z nią informacjami o swoich potrzebach, preferencjach i doświadczeniach. Zaufanie jest podstawą inwestycji klienta w firmę w postaci informacji, czasu oraz emocji. Przedsiębiorstwa, aby stworzyć warunki zaangażowania klienta, muszą systematycznie budować jego zaufanie, czyli przekonanie, że firma nie wykorzysta go, jako strony słabszej na rynku. Autorka omawia współczesne koncepcje i modele dotyczące zaangażowania klienta, gdzie zaufanie stanowi najważniejszą determinantę. (abstrakt oryginalny

One can point to a number of factors which influence the level of involvement of clients in the process of coproduction of value, but one of the greatest is confidence. Confidence leads to the opening of clients to firms and the sharing of information about its needs, preferences and experience. Confidence is the basis of a client's investment in a firm, by way of information, time and emotions. In order to create the conditions necessary for client involvement, companies must build up his or her confidence, in other words, the conviction that the company will not exploit them as the weaker party in the market. The author talks about the contemporary concept and models of client involvement, where confidence forms the largest determinant. (original abstract) )
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson E., Weitz B., The Use of Pledges to Build and Sustain Commitment in Distribution Channels, "Journal of Marketing Research", 1992, Vol. 2, s. 18.
 2. Dwejer R., Schurr P., Developing Buyer - Seller Relationship, "Journal of Marketing", 1994, nr 2, s. 11.
 3. Filek J., O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej, "Prakseologia" 2003, nr 143.
 4. Fullerton G., How Commitment Both Enables and Undermines Marketing Relationships, "European Journal of Marketing", 2005, nr 11/12, s. 1372.
 5. Gundlach G., Achrol R., Mentzer J., The Structure of Commitment in Exchange, "Journal of Marketing", 1995, Vol. 59, s. 78.
 6. Morgan M., Hunt Shelby D., The Commitment- Trust Theory of Relationship Marketing, 1994, Vol. 58, s. 20.
 7. Lewicka-Strzałecka A., Zaufanie w relacji konsument - biznes, "Prakseologia" 2003 nr 143, s. 197.
 8. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005, s. 19.
 9. Rackham N., Friedman L., Ruff R., Getting Partnering Right. How Market Leaders are Creating Long-Term Competitive Advantage, McGraw-Hill, 1996.
 10. Young L., Denizes S., A Concept of Commitment: Alternative Views of Relational Continuity in Business Service Relationships, "Journal of Business and Industrial Marketing", 1995, Vol. 10, p. 22.
 11. Wetzels M., Ruyter K., Brigelen M., Marketing Service Relationship: The Role of Commitment "Journal of Business and Industrial Marketing", 1998, Vol. 13, s. 406.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu