BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surma Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wdrażanie systemów Business Intelligence
Introducing business intelligence systems
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 2, s. 41-46, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wywiad gospodarczy, Data Mining, Zarządzanie aktywami, Informatyczne systemy zarządzania
Business intelligence, Data Mining, Asset management, Management Information Systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Systemy wspomagania decyzji biznesowych obejmują szerokie spektrum technologii, w tym m.in. narzędzia OLAP (on-line analytical processing), narzędzia eksploracji danych (data mining) oraz narzędzia zarządzania wiedzą umożliwiające składowanie, indeksowanie oraz analizę dokumentów tekstowych. Technologiczne systemy tej klasy budowane są z wykorzystaniem hurtowni danych (data warehouse). Ocenia się, że zasoby informacyjne przedsiębiorstw są wykorzystywane w znikomym stopniu do wspierania podejmowania decyzji biznesowych. W artykule zostały omówione podstawowe warunki wdrażania systemów klasy BI. (abstrakt oryginalny)

Systems which assist business decision making take in a wide spectrum of technology, amongst others, OLAP (on-line analytical processing) tools, data mining tools, and knowledge management tools for typesetting, indexing and textual analysis of documents. Technological systems of this class use data warehousing. It is felt that company information resources are employed to support business decisions only to a minimal degree. The article talks about the basic conditions of introducing Class BI systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adelman S., Moss L., Data Warehouse Project Management, Addison Wesley 2000.
 2. Bach V., Brecht L., Hess T., Osterle H., Enabling Systematic Business Change. Integrated methods and software tools for business process redesign, Vieweg 1996.
 3. Gartner Research, Business Intelligence Tools: Perspective, ID Number DPRO-93784,2003.
 4. Inmon W. H., Corporate Information Factory, John Wiley & Sons, 2001.
 5. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategy Maps. Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, HBS, Boston 2004.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P., Czy niematerialne zasoby współgrają ze strategią twojej firmy?, "Harvard Business Review Polska", 2004.
 7. O'Donnell P., Arnott D., Gibson G., Data warehousing development methodologies: A comparative analysis (Working paper, no. 2002/02), Melbourne, Australia: Decision Support Systems Laboratory, Monash University.
 8. Osterle H., Winter R., Back A., Brenner W., Business Engineering: Die Ersten 15 Jahre, Springer Verlag 2004.
 9. PROMET © Business Process Redesign - Change Management, version 2.0, IMG, 1997.
 10. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 11. Rapid Warehousing Methodology, SAS Institute 2000.
 12. Surma J., Metody analityczne w informatycznych systemach zarządzania, Prace Naukowe Wydziałowego Zakładu Informatyki Politechniki Wrocławskiej, 2003.
 13. Surma ]., Kapitał informacyjny jako źródło wartości firm, [w:] Wycena Przedsiębiorstw, pod red. M. Panfila i A. Szablewskiego, Poltext, 2005.
 14. Williams S., Williams N., The Business Value of Business Intelligence, "Business Intelligence Journal", Fall 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu