BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicka Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kosztowna odległość ekonomiczna
The costs of economic distance
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 2, s. 53-57, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Konkurencyjność handlowa, Odległość ekonomiczna
International trade, Trade competitiveness, Economic distance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie liberalizacji światowego handlu interwencjonizm państwowy w międzynarodowej działalności gospodarczej wzbudzać może kontrowersje. Okazuje się jednak, że nawet przedsiębiorcy z państw popierających i propagujących swobodny przepływ towarów lub usług, ponoszą wiele oficjalnych i nieoficjalnych kosztów związanych z handlem międzynarodowym. Suma tych kosztów może być nazwana odległością ekonomiczną, ograniczającą handel. Autorka omawia formalne i nieformalne bariery kosztowe dostępu do rynku, wskazując ich istotę, miejsca powstawania i skutki dla wymiany. (abstrakt oryginalny)

In times of liberalized world trade, national interventionalism in international economic activity can give rise to controversy. It turns out, however, that even businessmen from countries supporting and propagating the free flow of goods or services incur many official and unofficial costs for their international trade. The total costs may be called economic distance and it restricts trade. The author talks about formal and informal barriers created by the costs of market access, pointing out their nature, where they arise, and their effect on exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blang M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
  2. Cecchini P., The European Challenge 1992: Benefits of a Single Market, Wildwood House Limited, Hants 1988.
  3. Ciesielski M., Maryniak A., Mendyk E., Rzymszkiewicz E., Transport międzynarodowy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1995.
  4. Deardorff A., Stern R., Measurement of Non-Tariff Barriers, OECD, "Economics Department Working Papers" No. 179,1997.
  5. Differentiation for Performance, A.T. Kearney, 2004.
  6. Kubiak A., Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji. Raport z badań, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 2003.
  7. Nijkamp P., Poot J., Meta-analysis of the effect of fiscal policies on long-run growth, "European Journal of Political Economy", Vol. 20, Issue 1, March 2004.
  8. Parkinson B., The Main Rules and Practices, which Govern the Sea Transport Sector, International Chamber of Transport, WTO Trade Facilitation Symposium, Report by the Secretariat, 1998.
  9. Trade, Employment and Labor Standards, OECD, Paris 1996.
  10. Walkenhorst P., Fliess B., Non-tariff Measures Affecting EU Exporters: Evidence form a Complaints - Inventory, OECD, "Economics Department Working Papers", No. 373,2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu