BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabus Małgorzata (Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdyni), Rogowska Marta (Compuware Sp. z o.o.)
Tytuł
Program równowaga praca-życie w projekcie międzynarodowym (studium przypadku)
A Work-Life Balance Program for an International Project : a Case Study
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 1, s. 49-62, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Praca zespołowa, Czas pracy, Badania ankietowe, Grupy projektowe
Case study, Team work, Working time, Questionnaire survey, Project teams
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja programu równowaga praca-życie zaprojektowanego na potrzeby międzynarodowego projektu budowlanego, realizowanego w ciągu 35 miesięcy. Program został opracowany na podstawie wyników badań przeprowadzonych na grupie 59 osób (Polaków, Włochów, Hindusów). Praca w zespole projektowym, w swej istocie, zakłada konieczność zakończenia realizowanych zadań w określonym wcześniej terminie. Osoby podejmujące działania w takim zespole w sposób domniemany godzą się z pewnymi niedogodnościami, np. z koniecznością poświęcenia pracy niezaplanowanego wcześniej czasu w razie wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych. Rodzi się pytanie, czy osoby zaangażowane w pracę projektową są tego świadome oraz czy godząc się na potencjalne nadgodziny, zdają sobie sprawę, jakie to niesie konsekwencje dla ich życia prywatnego. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is the presentation of a work-life balance program designed to meet the needs of an international construction project implemented over a thirty-five month period. The program was developed on the basis of the results of a study conducted on a group of fifty-nine people (Poles, Italians, and Hindus). In essence, the work of the project team assumes the need to finish tasks by a pre-defined deadline. Persons undertaking activity in such a team are assumed to agree to endure certain inconveniences, such as the need to devote time for work that had not been so planned should any unforeseen events occur. This ushers in a question: Are the people involved in project work aware of this and, in agreeing to potential overtime, are they aware of the consequences this has on their private life? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamska K. (w druku, 2011), Kontrakt psychologiczny w organizacji. Kwestionariusz kontraktu psychologicznego, "Psychologia Społeczna", nr 3.
  2. Borkowska S., red. (2003), Programy praca-życie a efektywność firm, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  3. Elastyczne formy pracy (2007), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
  4. Grabus M. (2009), Pracoholizm i zachowania pokrewne, "Pieniądze i Więź", nr 3 (44).
  5. Grabus M. (2010), Programy równowagi praca-życie w praktyce organizacji, "Pieniądze i Więź", nr 2 (47).
  6. Lewison J. (2006), The Work/Life Balance Sheet So Far, "Journal of Accountancy", nr 8.
  7. Lichtarski J. (2007), Specyfika doboru pracowników do struktur zadaniowych w teorii i praktyce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
  8. Sennett R. (2010), Kultura nowego kapitalizmu, Muza, Warszawa.
  9. Wiatrak A. (2008), Rola menedżera i zakres pracy kierowniczej w zarządzaniu projektem, "Problemy Zarządzania", nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu