BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fijałkowska Bernadetta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Efektywność a restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Efficiency Rate versus Restructuring of Independent Public Health Care Institutions
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 1, s. 253-261, rys., tabl., bibliogr. 15 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Restrukturyzacja finansowa, Zadłużenie
Independent public health care facilities, Financial restructuring, Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Przedstawione zagadnienia dotyczą oceny efektywności w kategoriach rynkowych i ekonomicznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dokonano analizy skutków restrukturyzacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w województwie dolnośląskim w latach 2005-2010. Najważniejszym celem restrukturyzacji finansowej była doraźna poprawa płynności, która przyczyniła się do spadku zobowiązań. (abstrakt oryginalny)

Presented issues concern market and economic efficiency rate of independent public health care institutions. There has been done result analysis of financial restructuring in area of independent public health care institutions in Lower Silesia region in 2005-2010. The main goal of financial restructuring was a short-term liquidity ratio recovery which caused decrease of liabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnarb C., The Functions of the Executive, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1938, W. J. Reddin, Managerial Effectivneess, Mc Graw-Hill, New York 1970.
 2. Day G., Wensley R., (1988) Assessing Advantage: A. Framework of Diagnosting Competitive Superiority, "Lournal of Marketing", vol. 52 nr 3,
 3. Drucker P. (1990), Managing the Nonprofit Organization, Harper Collins, New York.
 4. Flejterski S. i in. (2005), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Keeley.M, (1984), I mpartiality and participant interest theories of organisational effectiveness, "Administrative Science Quarterly vol. 29,
 6. Quinn R. E., Rohrbaugh J. (1983), A spatial A Model of Effectiveness. Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis, "Management Science" vol. 29 nr 3.
 7. Rummler G.A., Brache A.P. (1999), Podnioszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 8. Shortell S., Kałużny A. (2001), Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Fundacja Zdrowia Publicznego, Uniwersyteckie Wydawnictwa Medyczne "Vesalius", Kraków.
 9. Siciliano J.I, (1997),The relationship bet wen formal planning and performance In non profit organizations, "Nonprofit Mangement and Leadership" vol 7 nr 4.
 10. Ustawa z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz.U. z 1991, Nr 91, poz. 408, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. nr 28, poz. 153 z późn. zm.
 12. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Dz.U 2010 Nr 220, poz.1447 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Dz.U. 2005 Nr 78, poz. 684 z późn. zm.
 14. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r., Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654 z późn.zm.
 15. Uchwała Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27.04.2009 r., Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu