BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosińska-Wit Małgorzata (Politechnika Lubelska), Gałązka Karolina (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Determinanty wyboru metody konsolidacji i jej wpływ na efektywność finansową jednostki dominującej
Determinants of the Choice Method the Consolidation and Its Impact Financial Performance of the Parent
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 1, s. 285-295, tabl., bibliogr. 9 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Rentowność grup kapitałowych, Konsolidacja, Efektywność
Capital group, Profitability of capital groups, Consolidation, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Grupy kapitałowe powstają, aby właścicielom podmiotów wchodzących w ich skład przynieść wymierne korzyści, miedzy innymi finansowe. Powstają one, jako wynik poszukiwania nowych sposobów rozwoju, wzrostu efektywności i poprawy konkurencyjności na rynku. Potwierdza to przykład opisanej w artykule Grupy Kapitałowej funkcjonującej na terenie województwa lubelskiego. Nie wszystkie efekty powstałe w wyniku konsolidacji mają charakter wymierny, nie wszystkie szybko można zauważyć, w artykule przedstawiono rentowność podmiotu przed i po przeprowadzeniu procesu konsolidacji. (abstrakt oryginalny)

Capital groups are formed to the owners of entities composing them to bring tangible benefits, among other things financial. They arise as a result of searching for new ways of development, increase efficiency and improve competitiveness in the market. This confirms the example described in the article of the Group functioning in the province of Lublin. Not all effects resulting from the consolidation shall be measurable, not all can be quickly noted, this article presents the profitability of the entity before and after the consolidation process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aluchna M. (2010), Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa, Oficyna wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  2. Chluska J. (2006), Kosztowe aspekty zarządzania, wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  3. Dz.U. nr 113 z 2000 r., poz 1186, art. 3 ust. 1 pkt 45.
  4. Główny Urząd Statystyczny, Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2007 roku.
  5. Helin A., Szymański K.G. (2005), Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  6. Piątek E. (2007) Polityka bilansowa grupy kapitałowej, wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  7. Remlein M. (2002, )Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
  8. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej rok 2006.
  9. Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu