BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoleń Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań
The Activities of Polish Exporters on International Markets : Analysis of Test Results
Źródło
Marketing i Rynek, 2013, nr 2, s. 31-36
Słowa kluczowe
Segmentacja rynku, Strategia marketingowa, Polityka produktu, Rynki międzynarodowe
Market segmentation, Marketing strategy, Product policy, International market
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule w oparciu o wyniki badań scharakteryzowano działania marketingowe realizowane na rynkach zagranicznych przez polskich eksporterów. W ramach badań ustalono szczegóły dotyczące form aktywności firm zagranicą w zakresie takich czynności marketingowych jak: segmentacja rynków, polityka produktu (w tym adaptacja produktów eksportowych, polityka asortymentowa, strategie marki), polityka cen, polityka dystrybucji, polityka komunikacji marketingowej. Uwzględniono również charakterystykę przesłanek i odpowiedzialności decyzyjnej za zmiany w instrumentarium marketingowym badanych firm. Po prezentacji syntetycznych informacji dotyczące zakresu i rodzaju wymienionych form aktywności marketingowej polskich eksporterów zagranicą, w zakończeniu artykułu zawarto wnioski, które stanowią odniesienie do postawionych na wstępie hipotez badawczych. (abstrakt oryginalny)

The paper is based on the results of research on the marketing efforts implemented in foreign markets by Polish exporters. The study found details of foreign markets' marketing activities such as: market segmentation, product policy (incl. the adaptation of export products, product management, brand strategies), pricing policy, distribution policy, marketing communications policy. There are also listed the conditions and characteristics of the decision-making responsibility for changes in marketing instruments of the exporters. After a synthetic presentation of information on forms of marketing activities of Polish exporters from the scope listed, the article contains the conclusions, which refer to the set of hypotheses formulated at the research outset. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Smoleń, Sfera instrumentalno-czynnościowa strategii marketingowych polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych, [w:] Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, J.W. Wiktor, P. Chlipała (red.), PWE, Warszawa 2012, s. 178-202.
  2. Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, J.W. Wiktor, P. Chlipała (red.), PWE, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu