BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szablewski Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Dywidenda i wykup akcji
Dividends and share sales
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 2, s. 59-67, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Dywidenda, Przepływy pieniężne, Zarządzanie finansami, Wykup akcji własnych
Dividend, Cash flows, Financial management, Stock buyback
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dywidenda pieniężna stanowi część zysku netto spółki. To proste i oczywiste dla wielu stwierdzenie nie oddaje całego spektrum wątpliwości i kontrowersji dotyczących polityki dywidend. Dotychczasowe, oparte na rachunku zysków i strat oraz księgowym ujęciu bilansu, podejście do analizy polityki dywidendy wymaga wzbogacenia o analizę wolnych przepływów pieniężnych, i uwzględnienia rosnącego znaczenia gotówki przeznaczanej przez spółki na wykup akcji własnych. Autor, na przykładzie firmy Intel, analizuje motywy i efekty wyboru strategii wypłacania "symbolicznej" dywidendy pieniężnej, i koncentrowania się na transferze gotówki dla właścicieli w formie wykupu własnych akcji w celu ich umorzenia, które to zjawisko staje się coraz bardziej popularne wśród największych światowych firm. Również kilka polskich firm, m.in. Agora, Boryszew, Netia, TVN skorzystało z takiej możliwości. (abstrakt oryginalny)

Financial dividends form a part of the net profit of a company. This simple statement which is obvious to many does not reveal the full spectrum of doubt and controversy surrounding the politics of dividends. The approach to the analysis of the politics of dividends which has been used to date, based as it is, on sums of profit and loss and accounted balances needs additional analysis of the free flow of money, and must take into account the growing importance of cash set aside by companies for the purchase of its own shares. The author, using Intel as an example, analyses the motives and effects of choosing the strategy of paying out "symbolic" financial dividends and concentrating on the transfer of cash to the owners in the form of buying out their own shares in order to amortize them. This is becoming increasingly popular amongst the largest world firms. There are also a few Polish firms, e.g.: Agora, Boryszew, Netia, and TVN, which have used this opportunity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 2005.
  2. Damodaran A., Applied Corporate Finance, John Wiley&Sons, New York 2005.
  3. Jensen M., Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeover, "The American Economic Review", 1986, No 76.
  4. Ogden J.P., Jen F.C., O'Connor P.F., Advences Corporate Finance Policies and Strategies, Person Education, In., Upper Saddler River, New Jersey 2003.
  5. Panfil M., Budowanie wartości spółki przez fundusze venture capital i private equity, [w:](red.) Szablewski A., Tuzinek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2004.
  6. Sierpińska M., Polityka i dywidend w spółkach kapitałowych. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  7. Szablewski A., Wycena spółki metodą zdyskontowanych dywidend, [w:] Metody wyceny spółi. Perspektywa klienta i inwestora (red.) Panfil M., Szablewski A., Poltext Warszawa 2006.
  8. Weston J.F., Siu J.A., Changing Motives for Share Respurchase, WP Andersen School, UCLA, December 19, 2002.
  9. www.parkiet.com/news z 4 sierpnia 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu