BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczydłowska Joanna
Tytuł
Zaufanie a partycypacja pracowników
Confidence in worker participation
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 2, s. 68-73, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie organizacyjne, Partycypacja społeczna, Techniki zarządzania
Organizational trust, Social participation, Management techniques
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Za jeden z najważniejszych wskaźników zaufania wewnątrz organizacji można uznać partycypację pracowników. Badania, których wyniki są przedstawione i przeanalizowane w artykule, zostały przeprowadzono w mikro- i małych przedsiębiorstwach funkcjonujących w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, reprezentujących różne sektory i branże. Przedmiotem badań jest partycypacja bezpośrednia. (abstrakt oryginalny)

Possibly one of the most important indicators of internal confidence in an organization is worker participation. Research, the results of which are shown and analysed in the article, was conducted in micro and small organizations based in the Podlesie and Warmia-Mazury Voivodeships, and represent different sectors and branches. The subject of the research is direct participation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S., Zarządzanie partnerskie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 2, s. 4.
  2. Frasunkiewicz D., Kultura zaufania, [w:] Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa - ocena i kształtowanie, praca zbiorowa pod red. Kopczuka A., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004, s. 262.
  3. McGregor D., The Human Side of Enterprise, McGraw-Hill, New York 1960.
  4. Mendel T. Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 9-10.
  5. Likert R., New Patterns of Management, McGraw-Hill, New York 1961.
  6. Schindler P.L., Thomas C.C., The Structure of Interpersonal Trust in the Workplace, "Psychological Reports" 1993, nr 10, s. 563-573.
  7. Sztompka P., Zaufanie - podstawa relacji społecznych, [w:] Krytyczna teoria organizacji, z. 3, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 1998.
  8. Vroom V.H., Some Personality Determinants ofthe Effects of Participation, "Journal of Abnormal and Social Psychology" 1992, vol. 59.
  9. Ziemniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991, s. 81.
  10. New Forms of Work Organisation. Can Europe Realise Its Potential?, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1997, s. 52,34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu