BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohdziewicz Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Czas wolny jako przestrzeń kształtowania sie indywidualnego potencjału kreatywności
Free Time as a Space for Individuals to Develop Their Capacity for Creation
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 114, s. 219-228
Tytuł własny numeru
Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Kreatywność, Czas wolny, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja
Creativity, Leisure time, Human Resources Management (HRM), Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu autor koncentruje sie na różnych pozazawodowych aspektach funkcjonowania jednostki i w tych wymiarach poszukuje czynników wpływających na proces kształtowania się indywidualnego potencjału kreatywności. (fragment tekstu)

The creativity of employees mainly depends on their individual capacity for capacity for creation. The latter develops mostly unintentionaly within the space of their free time. A long-standing attachment to the ,,passive" model of spending free time not only puts a brake on individual`s personal and professional development, but also results in the atrophy of creative abilities. On the other hand, the ,,active" model provides individuals with a space for developing high capacity for creation. The managerial staff and specialists` awareness of these correlations is still low, though. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Tushman M., O`Reilly C.A., Winning through innovation: A practical Guide to Leading Organizational Change and Renewal. Harvard Business school Press, Boston, MA, 1997
 2. Woodman R.W., Sawyer J.E., Griffen R.W., Toward a Theory of Organizational Creativity. ,,Academy of Management Journal" 1993, No. 8.
 3. Simonton D.K. Creativity and Leadership: Casual Convergence and Divergence. W: Red. S.S. Gryskiewicz, D.A. Hills, Readings in Innovation. Center for Creative Leadership. Greensboro, NC, 1992
 4. Tierney P., Farmwer S.M., Creative Self-efficacy: Its Potential Antecedents and Relationship to Creative Performance. ,,Academy of Management Journal" 2002, No. 45.
 5. Amabile T.M., Conti R., Coon H., Lazenby J., Assessing the Work Environment for Creativity. ,,Academy of Management Journal" 1996, No. 39.
 6. Birdi K.S., No Idea? Evaluating the Effectiveness of Creativity Training. ,,Journal of European Industrial Training" 2005, No. 29.
 7. Makel M.C., Help Us Creativity Researchers, You`re Our Only Hope. Psychology of Aesthetics. ,,Creativity and the Arts" 2009, No. 3.
 8. Hinton B.L., A Model for the Study of Creative Problem Solving. ,,Journal of Creative Behavior" 1968, No. 2.
 9. DiLiello T.C. Houghton J.D.,Creativity Potential and Practised Creativity: Identifying Untapped Creativity in Organizations. The Autors Journal Compilation. ,,Blackwell Publishing" 2008, Vol. 17, No. 1.
 10. Wojtczuk-Turek A., Kompetencje twórcze jako istotny składnik kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa. W: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Red. S.A. Witkowski, T. Listwan. Difin, Warszawa 2008.
 11. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 12. Boyatzis R.E., The Competent Manager" A Model for Effective Performance. Wiley, New York 1982.
 13. Wach T., Rola dyspozycji intelektualnych w zachowaniach kierowniczych. ,,Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1987, nr 2.
 14. Covey S.R., Siedem nawyków skutecznego działania. Medium, Warszawa 1996.
 15. Ziglar Z., Poradnik lidera. Medium, Warszawa 1995.
 16. Waitley D., Tucker R.B., Gra o sukces. Logos, Warszawa 1996.
 17. Bohdziewicz P., Czas wolny jako obszar rozwoju współczesnego menedżera. W: Programy praca-życie a efektywność firm. Red. S. Borkowska. Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2003
 18. Bohdziewicz P., Ostrzenie piły, czyli czas wolny menedżerów. ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu