BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Władysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Źródła sukcesów przedsiębiorstw chińskich
The roots of success China's firms
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 2, s. 91-97, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja rynków, Polityka gospodarcza, Rozwój gospodarczy
Globalization of markets, Economic policy, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Fenomen rozwojowy Chin jest efektem nałożenia się w czasie z jednej strony reform rynkowych, z drugiej postępującego procesu globalizacji. To połączenie w tym przypadku ujawniło bardzo wyraźne efekty synergiczne. Takich efektów nie byłoby bez specyfiki warunków chińskich i trafnej, jak się okazało w praktyce, polityki gospodarczej. Autor przedstawia wszechstronną analizę polityki gospodarczej Chin, na tle procesów globalizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The phenomenon of China's development is the effect, on one hand, of the introduction of market reforms, on the other hand, the advancement of the globalisation process. In this case, the union has demonstrated the marked effects of synergy. Such effects would not exist if it were not for the specific conditions prevailing in China and, what time has shown to be, wise economic politics. The author gives a multifaceted analysis of Chinese economic politics against the background of the globalisation process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Płowiec U., Rozwój Chin a gospodarka światowa, "Ekonomista", nr 5, 2006.
  2. Nurske R., Problemy tworzenia kapitału w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych. PWN, Warszawa 1962.
  3. Tong D., The Heart of Economic Reform: China's Banking Reform and State Enterprise Restructuring, Aldershot, Ashgate, 2002.
  4. Trade POlicy Review, Report of the Secretariat, People's Republic of China, WTO, WT/TPR/161 luty 2006.
  5. Human Development Report, UNDP 2004.
  6. Gospodarka Chin i jej wpływ na koniunkturę światową, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2005.
  7. Starzyk K., Zewnętrzne czynniki wzrostu, Raport nr 44 rSSG.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu