BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goliński Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
IT jednak się liczy
IT matters after all
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 3, s. 13-20, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Internet
Information society, Knowledge-based economy, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pęknięcie spekulacyjnej bańki końca lat 90. XX wieku przyniosło zmianę podejścia do inwestycji w informatykę i roli IT w walce konkurencyjnej. Entuzjazm zastąpił głęboki sceptycyzm. Autor, przypominając tezy artykułu N. Carra (IT się nie liczy), krytycznie analizuje obydwa podejścia. Dowodzi, posługując się przykładami, że IT jeszcze długo będzie niezwykle istotnym elementem w przygotowywaniu jakichkolwiek decyzji czy rozwiązań o charakterze strategicznym. IT nie gwarantuje zwycięstwa w walce konkurencyjnej, jednak trudno wyobrazić sobie możliwość odniesienia takiego zwycięstwa dzięki strategii ignorującej zastosowania technik informacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The speculation bubble's burst in the end of the 90s of the 20th century brought a change in the approach towards investment in IT and IT's role in a competition battle. The enthusiasm gave way to deep scepticism. The author, quoting the theses of N. Carr's article (IT does not matter), critically analyses both approaches. He proves, with the help of the examples, that IT will remain an exceptionally significant element of any decision making process or strategic solutions for a long time to come. IT itself does not warrant a victory in a competition battle - however, it is hard to imagine that such victory could be won with the use of a strategy ignoring IT application techniques.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Carr N.G., IT się nie liczy, [w:] "Harvard Business Review Polska", nr. 9, s. 84-93, KIZ Publishing Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 2. Harris J.G., Brooks J.D., Why IT Still Matters, Accenture Research Note IT Value, Accenture 2003.
 3. Hartman A., Sifonis, J., Kador J., e-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Liber, Warszawa 2001.
 4. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa, 2001.
 5. Konowrocka D., ROI i kwadratura koła, [w:] "Computerworld Polska", nr 15/571, IDG Poland S.A., Warszawa, 2003.
 6. Laudon C.K., Laudon J.P., Management Information Systems. Managing the Digital Firm, Eight Edition, Pearson Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2003.
 7. N.N., Digital Planet 2006. The Global Information Economy, www.witsa.org.
 8. Narayanan V.K., Managing Technology and Innovation for Competitive Advantage, Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2001.
 9. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa, 2001.
 10. Porter M.E., Strategy and the Internet, [w:] Wringing Real Value from IT, Second Edition, "Harvard Business Review", 2003.
 11. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 12. Shapiro C., Varian H.R., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu