BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączyńska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zagrożenie i szansa upadłości przedsiębiorstwa
Threat and possibility of company bankruptcy
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 3, s. 27-33, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Bankructwo, Postępowanie upadłościowe
Enterprise bankruptcy, Bankruptcy, Bankruptcy proceedings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bankructwa przedsiębiorstw są nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Badania wykazują jednak, że wskutek rozmaitych nieprawidłowych działań lub zaniechania działań, często bankructwo nie ma nic wspólnego z pożądanym procesem oczyszczania rynku. Brakuje wiedzy i informacji na temat tego zjawiska, co sprzyja rozmaitym nieprawidłowościom. Decyzja o wyeliminowaniu przedsiębiorstwa z rynku powinna być poprzedzona wnikliwą analizą, z uwzględnieniem następstw nie tylko ekonomicznych, ale także społecznych, ekologicznych. Autorka omawia negatywne skutki bankructw przedsiębiorstw i wskazuje na luki w prawie upadłościowym, jak i niewykorzystanie jego możliwości. (abstrakt oryginalny)

Company bankruptcies are an inseparable element of market economy. However, the research shows that as a result of various erroneous activities or the lack thereof, bankruptcy often has nothing to do with the desired process of market clearing. There is not sufficient knowledge and information on this phenomenon, which is conducive to the occurrence of various irregularities. The decision to eliminate a company from the market place should be preceded by a careful analysis, taking into account not only economic implications, but social and environmental ones as well. The author discusses the negative consequences of company bankruptcies and points to the loopholes in bankruptcy law, as well as not making use of its potential. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Hardin G., The Tragedy of the Commons, "Science" 1968, nr 162.
 2. Hazlitt H., Ekonomia w jednej lekcji, Wydawnictwo Znak-Signum, Kraków 1993.
 3. http://law.bepress.com/alea/14th/art32.
 4. Kahneman D., A perspective on intuitive judgment and choice, Maps of bounded rationality, Prize Lecture, Princeton University, USA, December 8, 2002.
 5. Koark A., Insolven und trotzdem erfolgreich, wyd. Business Village, Gottingen 2003.
 6. Communications materials to tackle the stigma of business failure, BusinessUpdated, 17/3/2006.
 7. Kuciński K., Mączyńska E. (red.), Zagrożenie upadłością, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 8. Mączyńska E. (red.), Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 9. Mączyńska E., Raport. Upadłości przedsiębiorstw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", Nr 1/2006.
 10. Pieńkowska M., Upadłości w teorii przedsiębiorstwa, [w:] E. Mączyńska (red.) Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 11. Schwartz A., A Normative Theory of Business Bankruptcy, Paper 32, Yale University 2004.
 12. Statut Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (§ 5) uchwalony 1 marca 1921 roku.
 13. Zimmerman P. M. (sędzia Sądu Gospodarczego w Warszawie), O strukturalnych przyczynach niepowodzenia sanacji oraz małej efektywności likwidacji - wypowiedź na konferencji KNOP SGH, Instytucjonalne czynniki funkcjonowania przedsiębiorstw a procesy naprawcze i upadłościowe, Warszawa, 27 czerwca 2006.
 14. www.businessupdated.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu