BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfil Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wykupy menedżerskie
Management buy-outs
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 3, s. 40-46, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wykup menedżerski, Dźwignia finansowa, Akcje, Wykup lewarowy
Management Buy Out (MBO), Financial leverage, Shares, Leveraged buy-out (LBO)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykup menedżerski (management buy-out) to transakcja, w wyniku której dotychczasowa grupa menedżerów przedsiębiorstwa, wykorzystując efekt dźwigni finansowej, przejmuje pakiet akcji (udziałów). Ogromna zaleta MBO polega na tym, że kadra menedżerska przejmuje spółkę bez zaangażowania znacznych środków finansowych. W Europie Zachodniej transakcje te cieszą się dużą popularnością. W Polsce znajduje się on wciąż w fazie początkowej, ale z dużą perspektywą wzrostu. Autor szeroko omawia rodzaje i warunki sukcesu tego typu transakcji, analizuje rynek MBO w Europie i Polsce, a na przykładzie spółki Ergis S.A. pokazuje konkretny przypadek udanego wykupu. (abstrakt oryginalny)

Management buy-out is a transaction as a result of which the existing group of company managers - using the effect of a financial leverage - takes over a packet of shares. A great advantage of MBO consists in the fact that the managers take over the company without engaging considerable financial means. In Western Europe such transactions enjoy high popularity. In Poland such transactions are still in an initial stage - however, the prospects for growth are high. The author discusses in depth different kinds of and conditions for the success of such transactions, analyses MBO market in Europe and Poland and, following the example of Ergis S.A. Company, exemplifies a concrete case of a successful buy-out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Avallon, materiały konferencyjne IV Konferencji Wykupy menedżerskie i lewarowane w Polske (MBO,LBO...) w roku 22005.
  2. Panfil M., Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005.
  3. Panfil M., Wykupy menedżerskie (MBO) i lewarowanie (LBO), "Magazyn kadry zarządzającej CEO", Warszawa, luty 2006.
  4. Roden D., Lewellen W., Corporate capital structure decision: evidence from leveraged buyouts, "Financial Management", Summer 1995.
  5. Wright M., Burrows A., Ball R., Scholes L., Burdett M., Tune K., Management Buy-outs 1986-2006. Past Achievements, Future Challenges, Centre for management Buy-out Reserch, czerwiec 2006.
  6. Wrzesiński M., Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski, K.E.Liber, Warszawa 2000.
  7. Wrzesiński M., Istota transakcji MBO i LBO, "Finansista", 22 listopada 2002.
  8. www.mbo.pl
  9. www.ergis.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu