BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciesielska Dorota
Tytuł
Offshoring w globalnych usługach
Offshoring in global services
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 3, s. 47-51, rys., bibliogr 13 poz.
Słowa kluczowe
Offshoring, Gospodarka światowa, Kwalifikacje pracowników, Globalizacja
Offshoring, World economy, Qualifying employees, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Offshoring zyskał na znaczeniu w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia, szczególnie w produkcji, ale obecnie zjawisko to coraz częściej dotyczy usług. Ten nowy trend w światowej gospodarce doprowadzi najprawdopodobniej do wzrostu liczby specjalistów w bardzo wąskich dziedzinach wiedzy, oraz do wertykalnego funkcjonowania przedsiębiorstw, polegającego na coraz większym zacieraniu się różnic i podziałów pomiędzy sektorami gospodarki. Może to również prowadzić do tworzenia się globalnych specjalistycznych centrów, czego przykładem są Indie. W artykule omówione są definicje i różnice out- i offshoringu, ale, jak podkreśla autorka, brakuje precyzyjnego opisu tych zjawisk, które przybierają najróżniejsze formy. (abstrakt oryginalny)

Offshoring gained in importance in the second half of the 90s of the previous century, especially in the case of the production process. However, nowadays this phenomenon is increasingly related to the services. This new trend of the global economy will probably lead to the increase in the number of specialists in very narrow fields of knowledge, as well as to vertical functioning of businesses, consisting in an increasingly disappearing differences and divisions between the respective sectors of the economy. It may also lead to the creation of global specialist centres, which can be exemplified by India. The article discusses the definitions of and differences between out- and offshoring. However, as the author emphasizes, there is a lack of a precise description of those phenomena, which can take many forms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvarez E., Couto V., Disher C., Business Process Outsourcing and Offshoring, "Euromoney", August 2003, s. 13.
 2. Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna 'Wydawnicza, Warszawa 2004.
 3. Foster C., Funk'J., The Offshore Solutions Spectrum: Getting the Best Fit, "Journal of Sourcing Leadership", 06.2006, s. 3.
 4. Herman A., Tworzenie wartości w nowej gospodarce usług, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 12/2006, s. 3-9.
 5. Klincewicz K., Offshoring. Przykład branży informatycznej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3-4/2005, s. 5.
 6. Meyer T., Nearshoring to Central and Eastern Europe, Deutsche Bank Research 2006, s. 3.
 7. NeoIT, Total Cost of offshore: Understanding the true financial costs and rewards, Offshore Insights White Paper Series, V.2 issue 2, s. 9.
 8. Preliminary findings and conclusions, Offshore 2005 Research, Ventoro, http://www.ventoro.com/ 0ffshore2005 ResearchFindings.pdf, s. 22.
 9. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, http://www.rybinski.eu/wp-content/uploads/offsho- ring 06 1027.pdf, s. 1.
 10. Schaaf J., Globalization wave reaches service sector, Deutsche Bank Research 2004, s. 3.
 11. Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 12. Trefler D., Offshoring: Threats and Opportunities, A Paper Prepared for the Brookings Trade Forum, 2005 Washington D.C.
 13. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2002, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu