BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brdulak Jakub J. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Audyt wewnętrzny i kontrola w zarządzaniu
Internal audit and control in management
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 3, s. 52-57, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Kontrola, Sektor publiczny, Sektor finansowy
Internal audit, Control, Public sector, Financial sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kontrola jest jedną z głównych funkcji zarządzania. Bez informacji, które otrzymujemy z procesu kontroli, nie kierownictwo firmy nie jest w stanie podejmować trafnych decyzji. Artykuł przybliża takie pojęcia jak: kontrola, audyt wewnętrzny, międzynarodowe standardy audytu, oraz prezentuje dwa modele COSO, które stanowią podstawę do prowadzenia audytu wewnętrznego w organizacji. (abstrakt oryginalny)

Control is one of the major functions in management. Without the information, which is the result of the control process, the management are not able to take right decisions. The article gives an insight to such notions as: control, internal audit, international audit standards, as well as presents two COS models, which form the basis for carrying out an internal audit within an organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bressac A., Ramowa koncepcja ryzyka COSO: Czy jest odniesieniem dla kontroli wewnętrznej? Przejście od COSO I do COSO II, IAS Conference, 25 listopada 2005.
  2. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa 2004.
  3. Knedler K., Certified Government Auditing Professional, materiały prezentacyjne, Podyplomowe Studium: Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych, SGH, Warszawa 2007.
  4. Międzynarodowe Standardy Praktyki Audytu Wewnętrznego, IIA, 2001.
  5. Płoskonka J., System kontroli wewnętrznej, Podyplomowe Studium: Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych, SGH, Warszawa 2007.
  6. Podręcznik Kontrolera. A.2. Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli, http://www.nik.gov.pl/do- cs/metodyka/standardy_kontroli_nik.pdf, Warszawa, czerwiec 2003.
  7. Rodzaje i kryteria kontroli Najwyższej Izby Kontroli, http://www.nik.gov.pl/docs/metodyka/rodza- je_i_kryteria_komtroli_nik.pdf, Warszawa.
  8. Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, załącznik do Komunikatu Nr 13 Ministra Finansów z 30 czerwca 2006 r., dostępne na stronach internetowych Ministra Finansów: http://www.mf.gov.pl, lipiec 2007.
  9. Stoner ]., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
  10. Współczesna rada nadzorcza 2007, Deloitte, maj-kwiecień 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu