BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danowska-Prokop Barbara (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Stosunek śląskich socjalistów do reformy skarbowo-walutowej Władysława Grabskiego
Polish Socialists' Attitude to Władysław Grabski's Monetary Reform
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 59, s. 23-44
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość
Słowa kluczowe
Reforma walutowa, Historia myśli ekonomicznej, Historia myśli politycznej, Budżet, Partie polityczne
Currency reform, History of economic thought, History of political thought, Budget, Political parties
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Śląsk
Grabski Władysław
Abstrakt
W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości gospodarka odrodzenego państwa polskiego przeżywała duże trudności, które byly efektem jednoczesnego zadziałania kilku czynników: olbrzymich zniszczeń wojennych; scalania w jeden organizm państwowy ziem należących do odmiennych systemów politycznych, administracyjnych, prawnych, ekonomicznych, monetarnych, celnych i komunikacyjnych; walk o granice. W tej sytuacji sfery rządowe, dążąc z jednej strony do przyspieszenia procesu jednoczenia ziem i zmniejszania separatyzmów dzielnicowych, a z drugiej do szybszej odbudowy i rozbudowy przemysłu, opowiedziały się za inflacyjną metodą nakręcania koniunktury i dewaluacją waluty narodowej, które odcisnęły swoje piętno na życiu gospodarczym i społecznym w pierwszym okresie samodzielnego bytu. (fragment tekstu)

polish Socialist Party identified the need of healing the monetary relations, because very high inflation and huge budget deficit affected especially negatively the incomes and living conditiona of economically vulnerable workers, the unemployed, as well as the widows, orphans and disabled. Therefore, the socialists approved Grabski`s reforms and supported him in the parliament. Silesian branch of PPS accepted the settlement of the head office and defended the positive elements in Grabski`s programme in the Silesian parliament in its regional press. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drozdowski M.M., Życie gospodarcze Polski w latach 1918-1939. W: Z dziejów drugiej Rzeczpospolitej. Red. A. Garlicki. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986, s. 156.
 2. Grabski W., Myśli o Rzeczpospolitej. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988, s. 157.
 3. Grabski W., Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej. SGGW, WSIiZ, Warszawa-Rzeszów 2003, s. 72-74.
 4. Biały F., Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 1914-1932. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 194-195.
 5. Zagóra-Jonszta U., Wojciech Korfanty wobec polityki finansowo-skarbowej Władysława Grabskiego. ,,Studia Śląskie" 1993, t. LII, Opole, s. 75-91.
 6. Tomaszewski J., Stabilizacja waluty w Polsce 1924-1925., Książka i Wiedza. Warszawa 1961, s. 49-52.
 7. Wojnarowski J., Władysław Grabski. Wybór Pism. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987, s. 272-299.
 8. Zagóra-Jonszta U., Polityka finansowo-skarbowa rządów przedmajowych. Walka o reformę walutową Władysława Grabskiego. Zeszyty Naukowe AE, nr 1/90, Katowice 1982, s. 88.
 9. Drozdowski M.M., Reformy Władysława Grabskiego. Dokonania i koszty w opiniach współczesnych. Warszawa 1994, s. 57-80.
 10. Jagielski A., Leszczyńska C., Bank Polski S.A. 1924-1951. NBP, Warszawa 1994, s. 23-28.
 11. Lipieński E., Landau L., Pszczółkowski S., Wiśniewski J., Koniunktura Gospodarcza w Polsce 1924-1927. Warszawa 1928, s. 63-67.
 12. Grabski W., Myśli o Rzeczpospolitej. Kraków 1988, s. 22.
 13. Kociatkiewicz J., Kampania węglowa w roku 1924. ,,Przegląd Gospodarczy" 1925, z. 8, s. 513-515.
 14. Popkiewicz J., Ryszka F., Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939). Opole 1959, s. 138-146.
 15. Landau Z., Tomaszewski J., Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu 1918-1939. Warszawa 1971, s. 318-319.
 16. Biały F., Walka strajkowa na Śląsku pod panowaniem niemieckim w latach 1918-1933. W: Studia i Materiały z Dziejów Śląska. Red. J. Chlebowczyk, K. Popiołek. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, t. IX, s. 167-212.
 17. Grzyb M.,Górnośląskie górnictwo węgla w Polsce niepodległej. W: Kopalnia ,,Wujek" 1899-1979. Dzieje zakładów i załogi. Red. L. Szaraniec. Warszawa 1979, s. 53-56.
 18. Wanatowicz M., Przemysł metalowy na śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie międzywojennym (fragment kartoteki zakładów przemysłowych). ,,Studia i Materiały z Dziejów Śląska" 1970, t. X, s. 395-423.
 19. Bieniasz A., Górny Śląsk w walce o polskość. Katowice 1930, s. 147.
 20. Połówko T., Śląsk Górny. ,,Robotnik" z 15 I 1921 roku.
 21. Jędruszczak T., Polityka Polski w sprawie Górnego Śląska 1918-1922. PWN, Warszawa 1958, s. 359-360.
 22. Andrusiewicz A., Socjalistyczna koncepcja przebudowy ustroju społecznego w II Rzeczpospolitej. ,,Z Pola Walki" 1987, nr 4, s. 3-16.
 23. Kępski J., Polska Partia Socjalistyczna na Śląsku w latach 1918-1922. W: W Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku u progu i na początku niepodległości (1918-1922) Red. H., Rechowicz. Katowice 1968, s. 73-74.
 24. Tymieniecka A., Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1924-1928. Warszawa 1969, s. 25-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu