BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziechciarz Marta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Specyfika segmentacji rynku dóbr trwałego użytkowania : wybrane aspekty
Issues in Market Segmentation of Durable Goods
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 71, s. 48-59, rys.
Słowa kluczowe
Segmentacja rynku, Dobra konsumpcyjne, Artykuły gospodarstwa domowego, Prognozowanie sprzedaży, Zarządzanie marketingowe
Market segmentation, Consumer goods, Household articles, Sales forecasting, Marketing management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Możliwość dokonywania wiarygodnej długookresowej prognozy rynku jest kluczowym elementem zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie. Literatura w tym obszarze koncentruje się głównie na rynku dóbr konsumenckich i usługowych, a także na rynku dóbr przemysłowych. Rynek dóbr trwałego użytku jest zaniedbywany i nie cieszy się tak wielkim zainteresowaniem badaczy. Jest jednak rynkiem, który znacznie różni się od pozostałych i istnieje potrzeba zidentyfikowania szczególnych dla tego rynku cech. Ponadto jest konieczne rozpoznanie wzorów zachowań konsumentów dóbr trwałego użytku oraz stworzenie sprawnych narzędzi prognozujących ten rynek. Wartościowymi narzędziami w tym zakresie są modele dyfuzyjny i ponownych zakupów oraz symulator łącznego popytu DEMSIM. (fragment tekstu)

In the paper, the selected issues of durable goods market segmentation are addressed. From the chronological point of view, variety of approaches to market segmentation has been offered in the past fifty years. Therefore, the ways that market can be segmented were summarized, mainly in terms of variables selection. Approaches to segmentation design with the use of geographic, demographic and psychographics (life-style) characteristics along with behavioural approach were discussed. Among many different types of markets that have to be segmented - durables market segmentation is of extraordinary importance. The definition of durable goods market was given. Segmentation approach to forecasting durable goods market was introduced. As an example diffusion model and replacement model were explained. Forecasting of total demand by combination of diffusion model and replacement model was finally described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnett N., Beyond Market Segmentation, "Harvard Business Review" 1969, January-February, s. 36-47.
 2. Evans F.B., Psychological and Objective Factors in the Predicting of Brand Choice: Ford vs. Chevrolet, "Journal of Business" 1959, October, s. 340-369.
 3. Friend I., Kravis I.B., New Light on the Consumer Market, "Harvard Business Review" 1957, January-February, s. 105-116.
 4. Kim C., Working Wives' Time-saving Techniques: Durable Ownership, Convenience Food Consumption, and Meal Purchases, "Journal of Economic Psychology" vol. 10, 1989, no. 3, s. 391-409.
 5. Lerviks A.E., Forecasting New Consumer Durables by Market Segmentation, "European Journal of Marketing" vol. 10, 1976, no. 5, s. 257-265.
 6. Lerviks A.E., Simulating and Forecasting the Demand for New Consumer Durables, Helsingfors, Helsinki 2004.
 7. Morgan J.N., Housing and Ability to Pay, "Econometrica" 1965, no. 33, s. 289-306.
 8. Namias J., Intentions to Purchase Compared to Actual Purchases of Household Durables, "Journal of Marketing" vol. 24, 1959, July, s. 26-30.
 9. Nickols S.Y., Fox K.D., Buying Time and Saving Time: Strategies for Managing Household Production, "Journal of Consumer Research" 1983, September, no. 10, s. 197-208.
 10. Pickering J.F., The Durable Purchasing Behavior of the Individual Household, "European Journal of Marketing" vol. 12, 1978, no. 2, s. 178-193.
 11. Pine B.J., D. Peppers, M. Rogers, Do You Want to Keep Your Customers Forever? "Harvard Business Review" 1995, March-April.
 12. Plummer J.T., The Concept and Application of Life Style Segmentation, "Journal of Marketing" vol. 38, 1974, January, s. 33-37.
 13. Reicheld F.F., The Loyalty Effect, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 14. Shapiro B.P., Rangan V.K., Moriarty R.T., Ross E.B., Manage Customers for Profits (Not Just Sales), "Harvard Business Review" 1987, September-October, s. 101-108.
 15. Sissors J.Z., What is Market, "Journal of Marketing" vol. 30, 1966, July, s. 17-21.
 16. Smith W., Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies, "Journal of Marketing" 1956, July, s. 6.
 17. Storbacka K., Standvik T., Gronroos C., Managing Customer Relationships for Profit: The Dynamics of Relationship Quality, "International Journal of Service Industry Management" vol. 5, 1994, s. 21-38.
 18. Strober M.H., Weinberg C.B., Strategies Used by Working and Non-Working Wifes to Reduce Time Presures, "Journal of Consumer Research" 1980, December, no. 6, s. 338-348.
 19. Wedel M., Kamakura W.A., Market Segmentation. Conceptual and Metrological Foundations, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 1998.
 20. Wells W.D., Psychographic: A Critical Review, "Journal of Marketing Research" vol. 12, 1975, May, s. 196-213.
 21. Winner R.S., A Revised Behavioral Model of Consumer Durable Demand, "Journal of Economic Psychology" 1985, no. 6 (2), s. 175-184.
 22. Yankelovich D., New Criteria for Market Segmentation, "Harvard Business Review" 1964, March-April, s. 83-90.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu