BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Worek Barbara (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Perek-Białas Jolanta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Tworzenie map pojęciowych : jakościowa technika rekonstrukcji procesów kognitywnych
Concept Mapping : the Qualitative Technique of Cognitive Process Reconstruction
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 71, s. 165-178, rys.
Słowa kluczowe
Badanie jakościowe, Analiza danych, Interpretacja danych, Mapy poznawcze
Qualitative research, Data analysis, Data interpretation, Cognitive maps
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł powstał w wyniku wieloletnich doświadczeń związanych z realizacją badań jakościowych, gromadzeniem danych jakościowych i różnych dylematów, jakie przyszło nam rozwiązywać, przystępując do analizy setek, a czasami nawet tysięcy stron transkrypcji wywiadów pogłębionych czy zogniskowanych wywiadów grupowych. Przedstawiona zostanie przede wszystkim analiza danych jakościowych, gdyż, jak słusznie wskazuje wielu badaczy, proces ten, choć niezwykle doniosły dla rezultatów badań, jest często przeprowadzany dość pobieżnie. Dzieje się tak zapewne z wielu względów, wśród których wyróżnić można dwie podstawowe grupy: przyczyny techniczno-organizacyjne i merytoryczne. Wśród przyczyn techniczno-organizacyjnych na pierwszym miejscu można wskazać sygnalizowaną wielokrotnie wadliwą konstrukcję harmonogramu badawczego, w którym zbyt mało czasu przewiduje się na analizę danych, co skutkuje tym, iż pieczołowicie zebrane dane są czasami zanalizowane powierzchownie, sformułowane na ich podstawie wnioski bywają trywialne, a ponadto trudno poddają się intersubiektywnej weryfikacji. Jeśli zaś idzie o przyczyny merytoryczne, to niewątpliwie ważną rolę odgrywa tutaj również szeroko dyskutowany brak standardów przeprowadzania analizy danych jakościowych i dość duża dowolność w interpretacji tego typu danych. W opracowaniu zaprezentowana zostanie jedna z technik analizy danych jakościowych, która choć jest dość często wykorzystywana przez zachodnich badaczy i może się poszczycić ponad 40-letnią historią, to w Polsce jest stosunkowo mało znana, a w każdym razie rzadko wykorzystywana przez badaczy stosujących jakościowe metody badawcze. Wspomniana technika to technika tworzenia map pojęciowych (concept mapping). Warto jej poświęcić więcej uwagi, gdyż zastosowanie tej techniki może nie tylko wzbogacić warsztat socjologa empiryka i pogłębić wykonywane przez niego analizy, ale też przyczynić się ułatwienia procesu komunikacji pomiędzy badaczem a czytelnikiem raportów i opracowań. (fragment tekstu)

In the paper the idea of the concept mapping was presented. This technique belongs to the group of methods which can be used in the reconstruction of the cognitive process, which allow to find, describe and classify the same thematic parts in the text. The interpretative approach or/and the statistical one can be used in the concept mapping. Besides of theoretical considerations, in the paper, there are shown examples of such maps. At the end, there were presented advantages and disadvantages of using this technique. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wyników zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach marketingowych, "ASK" 2002, nr 10, s. 25-48.
 2. Carley K., Computer Analysis of Qualitative Data, Carnegie Mellon University, Pittsburgh 1989.
 3. Carley K., Content Analysis, w: The Encyclopedia of Language and Linguistics, ed. R.E. Asher, Pergamon Press, Edinburgh 1990.
 4. Gottschalk L.A., The Application of a Method of Content Analysis to Psychotherapy Research, "American Journal of Psychotherapy" 1974.
 5. Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 6. Krippendorff K., Content Analysis. An Introduction to its Methodology, Sage, Beverly Hills 1980.
 7. Mayring Ph., Qualitative Content Analysis, "Qualitative Social Research" 2000, no. 1(2), www.qualitative-research.net/fqs/fqs-e/2-00inhalt-e.htm.
 8. Miles A.M., Huberman M.B., Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok 2000.
 9. Miller M., Riechert B.P., A New Method of Content Analysis, 1993, http://mmmiller.com/vbpro/vbpro.html.
 10. Novak J.D., Gowin D.B., Learning How to Learn, University Press, New York-Cambridge 1984.
 11. Novak J.D., The Theory Underlying Concept Maps and how to Construct them, http://cmap.coginst.uwf.edu/info/index.html.
 12. Perek-Białas J., Analiza danych jakościowych, badania własne, ISID, SGH, Warszawa 2002 (materiał powielony).
 13. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998, s. 155.
 14. Trochim W., An Introduction to Concept Mapping for Planning and Evaluation, w: A Special Issue of Evaluation and Program Planning, red. W. Trochim, vol. 12, 1989, s. 1-16.
 15. Weber R.P., Basic Content Analysis, Sage Publication, Newbury Park 1990.
 16. Worek B., Analiza wyników zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach marketingowych, "ASK" 2002, nr 10, s. 25-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu