BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pohl Aleksandra (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Autorytaryzm prawicowy a orientacja na dominację społeczną : współczesne ujęcia autorytaryzmu w perspektywie psychologicznej
Right-Wing Authoritarianism and Social Dominance Orientation : Contemporary Theories of Authoritarianism from a Psychological Perspective
Źródło
Horyzonty Polityki, 2012, vol. 3, nr 5, s. 203-227, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Religijne wizje polityki
Słowa kluczowe
Społeczeństwo, System społeczny, Doktryny polityczne
Society, Social system, Political doctrine
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy współczesnych koncepcji i badań nad zjawiskiem autorytaryzmu związanych z koncepcją autorytaryzmu prawicowego oraz orientacji na dominację społeczną. Przedstawione zostają tym samym główne założenia Boba Altemeyera dotyczące definicji i genezy autorytaryzmu prawicowego oraz podstawowe tezy teorii dominacji społecznej, a także znaczenie jednego z jej najważniejszych konstruktów: orientacji na dominację społęczną. Artykuł wskazuje także na podobieństwa i różnice pomiędzy tymi koncepcjami oraz na ich związki ze zjawiskiem uprzedzeń. (abstrakt oryginalny)

The article presents contemporary theories and research on authoritarianism connected with right-wing authoritarianism theory and the concept of social dominance orientation. It presents Bob Altemeyer's main conclusions on the definition and the development of right-wing authoritarianism as well as the basic claims of social dominance theory and the meaning of one of its crucial concepts: social dominance orientation. The article also points out the differences and similarities between these two theories, as well as the connection between right-wing authoritarianism and social dominance orientation and prejudice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altemeyer B., Highly Dominating, Highly Authoritarian Personalities, "The Journal of Social Psychology" 2004, Vol. 144, No. 4.
 2. Altemeyer B., Right-Wing Authoritarianism, University of Manitoba Press, Winnipeg 1981.
 3. Altemeyer B., The Authoritarian Specter, Harvard University Press, Cambridge - Massachusetts - London 1996.
 4. Altemeyer, B., The Other "Authoritarian Personality", [w:] Advances in Experimental Social Psychology, red. M. Zanna, t. 30, Academic Press, San Diego 1998.
 5. Bankowicz M., Autorytaryzm i totalitaryzm - analiza porównawcza, [w:] Totalitaryzmy XX wieku. Idee, instytucje, interpretacje, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, H. Kowalska-Stus, B. Szlachta, M. Kiwior-Filo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 6. Duckitt J., A Dual Process Cognitive-Motivational Theory of Ideology and Prejudice, [w:] Advances in Experimental Social Psychology, red. M. Zanna , Vol. 33, Academic Press, San Diego 2001.
 7. Duckitt J., Uprzedzenia i wrogość między grupami, [w:] Psychologia polityczna, red. D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis, przeł. R. Andruszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 8. Duckitt J., Fisher K, The Impact of Social Threat on Worldview and Ideological Attitudes, "Political Psychology" 2003, Vol. 24, No. 1.
 9. Duckitt J., Sibley C.G., Personality, Ideology, Prejudice, and Politics: A Dual-Process Motivational Model, "Journal of Personality" 2010, Vol. 78, No. 6.
 10. Duckitt J., Sibley C.G., Right Wing Authoritarianism, Social Dominance Orientation and The Dimension of Generalized Prejudice, "European Journal of Personality" 2007, Vol. 21.
 11. Duriez B., Van Hiel A., The March of Modern Fascism: A comparison of Social Dominance Orientation and Authoritarianism, "Personality and Individual Differences" 2002, Vol. 32, No. 7.
 12. Duriez B., Van Hiel A., Kossowska M., Authoritarianism and Social Dominance in Western and Eastern Europe: The Importance of the Sociopolitical Context and of Political Interest and Involvment, "Political Psychology" 2005, Vol. 26, No. 2.
 13. Feather N., McKee I., Values and Prejudice: Predictors of Attitudes to Australian Aborigines, "Australian Journal of Psychology" 2008, Vol. 60, No. 2.
 14. Jugert P., Duckitt J., A Motivational Model of Authoritarianism: Testing Personal and Situational Determinants, "Political Psychology" 2009, Vol. 30.
 15. Linz j., Totalitaryzm i autorytaryzm, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1995.
 16. Majchrowski J.M., Autorytaryzm, [w:] Słownik historii doktryn politycznych, red. M. Jaskólski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
 17. McFarland S.G., Authoritarianism, Social Dominance, and Other Roots of Generalized Prejudice, "Political Psychology" 2010, Vol. 31, No. 3.
 18. McFarland S.G., Adelson S., An Omnibus Study of Personality, Values and Prejudice. Referat wygłoszony w lipcu 1996 roku na corocznym zjeździe International Society for Political Psychology w Vancouver w Kanadzie.
 19. Rocatto M., Ricolfi L., On the Correlation Between Right-Wing Authoritarianism and Social Dominance Orientation, "Basic and Applied Social Psychology" 2005, No. 27.
 20. Pratto F., Sidanius J., Stallworth L.M., Malle B.F., Social Dominance Orientation: A Personality Variable Predicting Social and Political Attitudes, "Journal of Personality and Social Psychology" 1994, Vol. 67, No. 4.
 21. Schwartz S.H., Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries, [w:] Advances in Experimental Social Psychology, red. M.P. Zanna, Academic Press, Vol. 25, London 1992.
 22. Sidanius J., Pratto F., Social Dominance. An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 23. Sidanius J., Pratto F., Laar C, Levin S., Social Dominance Theory: Its Agenda and Method, "Political Psychology" 2004, Vol. 25, No. 6.
 24. Szuster A., Orientacje prospołeczne a preferowane wartości (w kategoryzacji Shaloma Schioartza), [w:] Jednostka i społeczeństwo, red. M. Lewicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 25. Van Hiel A., Mervielde I., Explaining Conservative Beliefs and Political Preferences: A Comparison of Social Dominance Orientation and Authoritarianism, "Journal of Applied Social Psychology" 2002, Vol. 32, No. 5.
 26. Whitley B.E., Right-Wing Authoritarianism, Social Dominance Orientation and Prejudice, "Journal of Personality and Social Psychology" 1999, Vol. 77, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu