BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaweł Aleksandra, Hadryś Alicja
Tytuł
Przedsiębiorca w tworzeniu i rozwoju firmy
Entrepreneur's role in business creation and development
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 3, s. 65-70, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Badania empiryczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise development, Empirical researches, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwo może powstać i funkcjonować tylko dzięki przedsiębiorcy. Stąd istotne jest określenie roli, jaką odgrywa przedsiębiorca na poszczególnych etapach istnienia i rozwoju firmy. Od cech takich jak wykształcenie, klarowna idea biznesu, determinacja w działaniu czy umiejętność dobierania odpowiednich pracowników, zależy jak przedsiębiorca wpłynie na wzrost prowadzonej przez siebie firmy. Przeprowadzone wśród przedsiębiorców badania empiryczne potwierdzają znaczenie ich osobowości dla działalności firmy. (abstrakt oryginalny)

A company may be created and function only owing to an entrepreneur. Therefore, it is essential to define the role, which an entrepreneur plays during the respective stages of a company's functioning and development. Such qualities as education, clear notion of business, determination or ability to select appropriate employees will determine how an entrepreneur will affect the growth of his company. Empirical research carried out among entrepreneurs shows the importance of their personality traits for the functioning of a company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bławat F., Wasilczuk F., Fazy rozwoju przedsiębiorstwa-podejście modelowe, [w:] Przetwarzanie i rozwój małych i średnich firm, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 71-73.
  2. Deakis D., Freel M., Entrepreneurship and Small Firms, McGraw-Hill Education, edycja 3, 2003.
  3. Gartner W.B., Shaver K.G., Gatewood E., Katz J.A., Finding the Entrepreneur in Entrepreneurshop, "Entrepreneurship Theory and Practice", Spring 1994, vol 18, s. 5-9.
  4. Guzman J., Santos F.J., The booster function of the enterpreneurial quality: an application to the province of Seville, "Entrepreneurship and Regional Development", 2001, vol. 13(1), s. 211-228.
  5. Korunka Ch., Frank H., Luger M., Mugler J., The Entrepreneurial Personality in the Context of Resourses, Environment, and the Startup Process-A Configurational Approach, "Ebtrepreneurship Theory and Practice", Fall 2003, vol. 28, s. 23-42.
  6. Kwiatkowski S., Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorców, " Przegląd Organizacji", 1993, nr 11 (645), s. 11-13.
  7. Newbert S.L., New Firm Formation: A Dynamic Capability Perspectivr, "Journal of Small Business Management", 2005, vol. 43(1), s. 55-77.
  8. Van de Ven A.H., Hudson R., Schroeder D.M., Desing New Business Starups: Entrepreneurial Organizational and Ecological Considerations, " Journal of Management", 1+984, vol. 10(1), s. 87-107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu