BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kijek Tomasz, Kijek Arkadiusz
Tytuł
Mechanizm izolacji
Isolating mechanism
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 3, s. 71-75, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Badania empiryczne, Zachowania przedsiębiorstw, Badania marketingowe
Competitive advantage, Empirical researches, Enterprise behaviour, Marketing research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka dotycząca źródeł zróżnicowania efektów działalności przedsiębiorstw stanowi przedmiot zainteresowania badaczy nauk ekonomicznych i zarządzania. Użyteczną teorią, ułatwiającą wyjaśnienie fenomenu długookresowej przewagi konkurencyjnej, jest koncepcja mechanizmu izolacji. Autorzy starają się określić czynniki pozwalające na powstawanie mechanizmu izolacji w zakresie wyrównywania się wyników działalności przedsiębiorstw, oraz - na podstawie badań - empirycznie zweryfikować przyjęte założenia. (abstrakt oryginalny)

The issues of the sources of the diversified impact of enterprise activities are of interest to the economic and management researchers. One of the useful theories, which helps to explain the phenomenon of a longterm competitive advantage, is the concept of isolating mechanism. The authors try to determine the factors that make it possible for an isolating mechanism to emerge where the results of enterprise operations become even, and to verify their assumptions on the basis of empirical research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barney J.B., Gaining and sustaining competitive adventage, Addison-Wesley, New York 1997.
  2. Dierckx I., Cool K., Assets stock accumulation and sustainability of competitive adventage, "Management Science" 1989, Vol. 35, No. 12.
  3. Grant R.M, Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques, Applications, Blackwell Publisher, Oxford 2002.
  4. Kornacki J., Ćwik J., Statystyczne systemy uczące się, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
  5. Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  6. Rumelt R.P., Theory, strategy and entrepreneurship, [w:] pod red. Teece D.S., The competitive challenge: Strategies for industrial innovation and renewal, Ballinger, Cambridge MA, 1987.
  7. Verdin P.J., Williamson P.J., Core Competences, Competetitive Adventage and Market Analysis: Forging the Links, [w:] pod red, Hamel G., Heene S., Competence-based competetion, John Wiley&Sons, Chichester 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu