BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuciński Kazimierz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wiedza jako czynnik wzrostu i produkcji
Knowledge as a factor of growth and production
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 3, s. 85-92, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy regionu, Przewaga konkurencyjna, Rozwój technologii informacyjnej
Economic growth of the region, Competitive advantage, Information technology development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od pewnego czasu w rozważaniach nad czynnikami warunkującymi wzrost gospodarczy krajów i regionów, oraz źródłami przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw podkreśla się, że współcześnie wiodące znaczenie ma wiedza. Zdaniem autora jest w tym wiele racji, ale i sporo przesady, gdyż rolę wiedzy doceniano od dawna. Współcześnie wiedza jest wykorzystywana i tworzona w nowy sposób, co wynika z rozwoju telekomunikacji i systemów informatycznych. Autor porównując rozkłady indeksów gospodarki wiedzy, na podstawie badania Banku Światowego, dowodzi, że istnieje związek między tymi wskaźnikami a dochodem narodowym brutto per capita. Ale nie jest to zależność liniowa i powszechna. (abstrakt oryginalny)

For some time now, in the discussions on the factors, which determine the economic growth of countries and regions, and the sources of competitive advantage it has been stressed that knowledge is of paramount importance. According to the author, it's a valid point although slightly exaggerated since the role of the knowledge has been recognized for a long time. Contemporary knowledge is being applied and created in a new way, as a result of the development of telecommunications and IT systems. By comparing the distribution of knowledgebased economy indices - as based on the World Bank's research - the author proves that there is a correlation between these indices and the gross domestic product per capita. However, this is not a linear and common correlation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Knowledge Assessment Methodology, http:/www.worldbank.org/kam
  2. Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy, A World Bank Report, The World Bank, Washington, D.C. 2003, s.5-24.
  3. Wallerstein I., The Modern World System: Ca;italist Agriculture and the Origin of the European World Economy in the Sixteenth Century, Academic Press, New York 974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu