BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pierścionek Zdzisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Regres czy upadek globalizacji?
Regression or fall of globalization?
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 4, s. 13-18, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Integracja gospodarcza, Internacjonalizacja gospodarki
Globalization, Economic integration, Internationalisation of economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od połowy lat 90. można mówić o wyraźnym spowolnieniu globalizacji. Artykuł jest próbą interpretacji tych nowych tendencji umiędzynarodowienia oraz ich przyczyn. Zdaniem autora podstawową przyczyną odwrotu od globalizacji krajów rozwiniętych jest zagrożenie konkurencją ze strony Chin, Indii, Wietnamu (i innych krajów rozwijających się), a ze strony krajów rozwijających negatywne efekty dotychczasowych procesów globalizacyjnych. To oznacza, iż procesy integracji gospodarki światowej znalazły się w punkcje zwrotnym, i nie jest to krótkotrwałe zakłócenie. Świadczą o tym strukturalne, trwałe przyczyny tych nowych zjawisk. (abstrakt oryginalny)

Since the mid-1990s globalization has been clearly slowing down. The article is an attempt at interpreting such new globalization trends and their causes. According to the author, the main reason why developed countries are turning away from globalization is the threat of competition from China, India and Vietnam (and other developing countries), whereas in the case of developing countries - the negative effects of the globalization processes so far. It signifies that the integration processes of the world economy have reached a turning point and that this is not a short-term trend, which is further supported by structural, permanent causes of these new phenomena. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Levitt T., Marketing Imigration, The Free Press, New York 1991.
  2. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2004.
  3. Rymarczyk J., Derlich-Skulska B., Michalczyk W., (praa zbiorowa), Racjonalizacja a globalizacja, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007.
  4. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  5. Saul J., The Collapse of Globalism and the Reinvention of the World, Penguin 2005.
  6. Szymański W., Czy globalizacja musi być irracjonalna, SGH, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu