BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gil-Imiełowska Weronika
Tytuł
Jak zatrzymać najlepszych pracowników?
How to keep the best employees?
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 4, s. 19-24, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Postawy pracowników, Innowacyjność przedsiębiorstw, Systemy motywacyjne, Wynagrodzenie za pracę
Employee conducts, Enterprise innovation, Motivating systems, Remuneration for work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dobór narzędzi motywacji, które wpływają na postawy i działania pracowników, decyduje o poziomie innowacyjności i pozycji współczesnego przedsiębiorstwa na rynku. Plany wynagrodzeń i systemy motywacyjne w firmie powinny zawierać takie parametry, które zapewnią zarówno krótko-, jak i długofalową realizację celów spółki, czyli tworzenia jej wartości i umacniania pozycji na rynku. W artykule omówione zostały systemy wynagradzania pracowników, których wiedza i umiejętności stanowią najcenniejszy zasób przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The choice of motivation tools, which affect employees' attitudes and actions, determines the level of innovativeness and position of a contemporary company on the market. Remuneration plans and motivation systems of a company should include such parameters, which will ensure both short- and long-term implementation of the company's goals, that is creating its shareholder value and strengthening its position on the market. The article discusses various systems of employees' remuneration, whose knowledge and skills constitute the greatest asset of any company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghazadeh S.M., The future of human resource management, "Work Study", Vol. 52, No. 4/5, 2003.
 2. Anderson M.C., Banker R.D., Ravindran S., Executive Compensation in the Information Technology Industry, "Management Science", Vol. 46, No. 4. 2000.
 3. Blair M.M., Shareholder Value, Corporate Governance and Corporate Performance: A Post-Enron Reassessment of the Conventional Wisdom, [w:] Cornelius P.K., Kogut B. (red.), Corporate Governance and Capital Plows in a Global Economy, Oxford University Press, 2003.
 4. Blair M.M., Kruse D.L., Worker capitalists?, "The Brookings Review", Vol. 17, No. 4,1999.
 5. Borkowska S., Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski a rozwój zasobów ludzkich, [w:] Ludwiczyński A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Materiały na konferencję, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2002.
 6. Gillan S., Option-based Compensation: Panacea or Pandora's Box?, "Journal of Applied Corporate Finance", Vol. 14, No. 2, 2001.
 7. Kinowska H., Skuteczne wynagradzanie kadry menedżerskiej, Oficyna Wydawnicza Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Warszawa 2005.
 8. Monks R.A.G., Minow N., Corporate governance, Blackwell Publishing, Malden MA, 2004.
 9. Njoya W., Employee Ownership and Efficiency: An Evolutionary Perspective, "The Industrial Law Journal", Vol. 33, No. 3,2004.
 10. Perotin V., Robinson A., Employee participation in profit and ownership: a review of the issues and evidence, European Parliament Working Paper, No. SOCI109 EN, Social Affairs Series, Directorate General for Research.
 11. Prendergast C., The Tenuous Trade-off between Risk and Incentives, "The Journal of Political Economy", Vol. 110, Is. 5, 2002.
 12. Rajan R.G., Zingales L., The governance of the new enterprise, National Bureau of Economic Research, Working Paper No 7958, 2000.
 13. Rosen C., Shah S., Use Employee Ownership to Motivate People and Gain Revenue, "Nonprofit World", Vol. 22, No. 4, 2004.
 14. Wawrzyniak B., Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą - w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Ludwiczyński A. (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy. Materiały na konferencję, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu