BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobiecki Roman (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Skutki globalizacji dla gospodarstw rolnych
Effects of globalization on agricultural farms
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 4, s. 25-33, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Gospodarstwa rolne, Polityka rolna, Rośliny modyfikowane genetycznie
Globalization, Arable farm, Agricultural policy, Genetically modified plants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym przejawem globalizacji rolnictwa będzie przekształcanie światowego rolnictwa w system, w którym wiodącą rolę odgrywać będą globalne koncerny lub konglomeraty spożywcze, ograniczające rolę państw narodowych. Podporządkowywanie ekonomiczne gospodarstw rolnych prowadzić będzie do monopolizowania produkcji i dystrybucji artykułów rolnych. Omawiając wpływ procesów globalizacyjnych na funkcjonowanie gospodarstw rolnych, autor zwraca uwagę na skutki społeczne tych zmian, ekonomiczne i ekologiczne konsekwencje wprowadzenie upraw transgenicznych, oraz przedstawia problemy wynikające ze sprzeczności pomiędzy produktywnością rolnictwa, a wyżywieniem ludności świata. (abstrakt oryginalny)

The main effect of globalization on agriculture will be transforming of the world agriculture into a system, in which the leading role will be played by global concerns and food conglomerates, thus limiting the role of individual countries. Economic subordination of agricultural farms will lead to monopolization of the production and distribution of agricultural products. Whilst discussing the effect of globalization on the functioning of agricultural farms, the author stresses the social implications of such changes, economic and environmental consequences of transgenic farming, as well as points out to the problems as a result of a contradiction between agricultural productivity and the issue of feeding the world's population.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agra Europe" 2003, nr 2065, s. EP/7.
 2. Amin S., World Poverty Pauperization & Capital Accumulation, "Monthly Review", Volume 55, Number 5, 2003.
 3. Cocker A.J., Trzeci Świat. Bankructwo kilku mitów, BZB nr 3 wersja offline, http://www.zb.eco.pl/bzb/3/index.htm.
 4. Czyżewski A. (red. nauk.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej - ujęcie makro- i mikro-ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 16.
 5. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2006, ISAAA Briefs 35-2006, http://www.isaaa. org.
 6. Kuźmicz B., Bogaci i biedni przy jednym stole, "Gazeta Wyborcza", 23-24.08.2003.
 7. Marks K., Teorie wartości dodatkowej, Tom IV Kapitału, cz. II, KiW, Warszawa 1965, s.150, 272.
 8. "La France Agricole" 2003, nr 2970, s. 65.
 9. Raport uprawy GMO 2006, http://www.biotechnolog.pl/gmo-15.htm.
 10. Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji, [w:] Wprowadzenie do ekonomii ery globalnej, Difin, Warszawa 2004, s. 186-191.
 11. Woś A., Makroekonomika, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996, s. 221.
 12. Woś A., Zegar J.St., Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2002, s. 84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu