BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fierla Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Niestabilna stopa dyskonta w wycenie spółki
Changeable discount rate
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 4, s. 35-39, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa, Spółki kapitałowe
Value Based Management (VBM), Enterprise valuation, Capital company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyceny spółek metodami dochodowymi przeprowadzane są prawie zawsze przy założeniu stałej stopy dyskonta. W wycenach części polskich przedsiębiorstw prowadzi to do istotnych błędów, gdy koszt kapitału spółki będzie podlegał poważnym, przewidywalnym zmianom. Aby tego uniknąć można wykorzystać dwie metody. Pierwsza polega na uwzględnieniu zmian stóp dyskonta w początkowych latach szczegółowej prognozy. Druga, mniej kontrowersyjna, wymaga korekty wyniku wyceny uzyskanego przy założeniu stałej stopy dyskonta. Jak dotąd ta druga metoda nie była wykorzystywana. Nie ma jednak poważnych przesłanek, aby sytuacja nie zmieniła się w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

Evaluation of companies by income methods is nearly always carried out assuming a constant discount rate. In the case of the evaluation of some Polish companies this leads to significant errors, since the equity value of a company is subject to considerable, predictable changes. In order to prevent it one can use two methods. The first method takes into account the changes of the discount rate in the initial years of the detailed prognosis. The second, less controversial one, requires the correction of the evaluation result, which has been reached with the use of a constant discount rate. So far, the latter method has not been applied. However, there is not a serious reason why this situation should not change in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
  2. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, FRR, Warszawa 2002.
  3. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.
  4. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
  5. Metody wyceny spółki: perspektyw klienta i inwestora, red. Panfil M., Szablewska A., Poltext, Warszawa 2006.
  6. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
  7. Ostaszewski J., Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa 2001.
  8. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  9. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRR, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu