BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubicki Tomasz
Tytuł
Model przedsiębiorstw energetycznych
Energy companies' model
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 4, s. 49-53, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo energetyczne, Liberalizacja energetyki, Rynek energetyczny
Energy distribution companies, Liberalization of energy production, Energy market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Liberalizacja rynku energii elektrycznej wdrażana w Polsce i UE, która umożliwia klientom swobodny wybór sprzedawcy energii elektrycznej, powoduje zmiany w modelu biznesowym przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo (Vertically Integrated Undertaking - VIU). Autor przedstawia propozycję modelu biznesowego VIU i analizuje go pod kątem czynników, które wpływają na koszty. (abstrakt oryginalny)

Liberalization of electric energy market being implemented in Poland and the European Union, which allows the clients a free choice of electric energy supplier, has brought about changes of the business model of a vertically integrated energy undertaking (VIU). The author presents a proposal of the VIU business model and analyses it from the point of view of factors which affect costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Afazh. A., Business models: A Strategie Management Approach, McGiaw-Hill/liwin, 2003, s. 110,173,190.
 2. Directive 2003/54/Ec of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003, concerning common rules for the internal market in electricity, and repealing Directive 96/92/EC.
 3. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004, s. 68-132.
 4. Herman A., Przedsiębiorstwo w kapitalizmie giełdowym, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", SGH w Warszawie, nr 2 (3) kwiecień-czerwiec 2007, s. 31-38.
 5. Jones Ch., Meeting with Christopher Jones, Union of the Electricity Industry - Eurelectric, 23 listopada 2005.
 6. Kasiewicz S., Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 11,145,205.
 7. Muras A., Szanse i zagrożenia związane z zastosowaniem koncepcji outsourcingu w przedsiębiorstwach, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług, Pyka J. (red.), TNOiK, Oddział w Katowicach, Katowice 2006, s. 390.
 8. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii. PWE 2002, s. 57-75,134.
 9. Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 37-48,61-90.
 10. Rokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2003, s. 51-124.
 11. Stankiewicz M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, wyd. II zm, Toruń 2005, s. 18,175.
 12. Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2006, s. 23.
 13. Ustawa z 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu