BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chołaj Henryk
Tytuł
Nowe trendy azjatyckich gospodarek
New trends of Asian economies
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 4, s. 85-91
Słowa kluczowe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Strategia rozwoju gospodarczego
International economic relations, Economic development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Azja Południowo-Wschodnia
South East Asia
Abstrakt
W obecnych czasach nie można niemal niczego wyjaśnić bez uwzględnienia globalizacji. Odnosi się to również do postsocjalistycznych krajów transformujących się. Jedne z nich biernie adaptują się do tego procesu, inne zaś są aktywnymi podmiotami i w konsekwencji odnoszą sukcesy. Awangardą reform rynkowych w Azji Południowowschodniej są Chiny, które stworzyły alternatywę dla zachodniej demokracji liberalnej i gospodarki wolnorynkowej, ale Wietnam, Kazachstan, Laos, Mongolia również poszukują własnego modelu transformacji. Autor pokazuje i analizuje osiągnięcia tych krajów, wskazując na specyfikę wybranych przez nich strategii rozwoju, uwzględniających ich tradycję, kulturę, potencjał naturalny. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, it is nearly impossible to explain anything without taking globalization processes into account. It also applies to post-socialist countries in the process of transformation. Some of them adapt passively to this process, whereas others become active entities and, subsequently, achieve success. China, with its leading edge in the area of market reforms in Southeast Asia, has created an alternative for the western liberal democracy and free-market economy. However, Vietnam, Kazachstan, Laos, Mongolia are also searching for their own transformation model. The author presents and analyses the achievements of these countries, pointing to the specific character of their chosen development strategies, including their respective traditions, cultures and natural potential.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu