BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górak-Sosnowska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Globalizacja po arabsku
Globalization Arabic way
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 4, s. 92-97, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Bariery rozwojowe, Religia
Globalization, Development barriers, Religion
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Afryka Północna, Bliski Wschód
North Africa, Middle East
Abstrakt
Globalizacja w świecie arabskim ma wiele odcieni i wywołuje skrajnie różne reakcje. Wydaje się, że zasadniczym powodem takiego stanu rzeczy jest islam, który stanowi barierę rozwoju regionu, oraz antyzachodnie postawy jego mieszkańców. Należy jednak dokładniej przyjrzeć się zmaganiom arabskiego Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki z wyzwaniami globalnymi. Okaże się wtedy, że uczestnictwo w procesie globalizacji poszczególnych państw jest zróżnicowane, a o jego zakresie przesądza nie tyle religijność, co raczej uwarunkowania strukturalne i polityczne. (abstrakt oryginalny)

Globalization in the Arab world is characterized by many aspects and meets with extreme reactions. It seems that the main reason for such state of affairs is Islamic religion, which constitutes a barrier for the development of the region and provokes anti-Western reactions from Islamic societies. However, it is necessary to observe more closely the struggle of the Middle East and North Africa with global challenges. It turns out that the participation in globalization process of the respective countries is varied and that it's extent is not only determined by religion, but rather the structural and political context. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhattacharya R., Yousef T., Demographie Transition in the Middle East: Implications for Growth, Employment and Housing, [w:] Macroeconomic Issues and Policies in the Middle East and North Africa, Iqbal Z. (red.), IMF, Washington 2001, s. 36.
 2. Doing Business 2007, World Bank, Washington 2006.
 3. Dziekan M., Irak. Religia i polityka, Elipsa, Warszawa 2005, s. 9.
 4. Economic Developments and Prospects 2005, World Bank, Washington 2005, s. 68,139-140.
 5. Gallup Poll of the Islamic World 2002, The Gallup Poll Tuesday Briefing, 2002,s. 12.
 6. Gerholm T., Two Muslim Intellectuals in the postmodern West: Akbar Ahmed and Ziauddin Sardar, [w:] Islam, Globalization and Postmodernity, A. Akbar, H. Donnan (red.), Routledge, London 1994, s. 199.
 7. Górak-Sosnowska K., Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, społeczne i kulturowe, Difin, Warszawa 2007.
 8. Henry C., Springborg R., Globalization and the Politics of Development in the Middle East, Cambridge 2001.
 9. Index of Economic Freedom 2007, The Heritage Foundation & "Wall Street Journal", New York.
 10. Islamic Extremism: Common Concern for Muslim and Western Publics. 17-Nation Pew Global Attitudes Survey, Pew Research Center, 14.07.2005, s. 22.
 11. Pawełka P., Entwicklung und Globalisierung im Vorderen Orient - Der Imperialismus des Jahrhun-derts, [w:] Religion, Kultur und Politik im Vorderen Orient, Pawełka P., Richter-Bernburg L. (red.), VS Verlag, Wiesbaden 2004, s. 30-34.
 12. Pigott L., Tribalizm in the Arab MENA Region, "Policy", Vol. 21, No 1, jesień 2005, s. 18.
 13. al-Shaikh F., The practical reality theory and business ethics in non-Western context: evidence from Jordan, "Journal of Management Development", vol. 22, nr 7, 2003, s. 679.
 14. Six Arab Nation Survey Report, Zogby International, listopad 2005, s. 7-8.
 15. Tibi B., Die neue Weltordnung. Westliche Dominanz und islamischer Fundamentalismus, Econ Ullstein List Verlag, München 2001, s. 35.
 16. Trade, Investment and Development in the Middle East and North Africa, World Bank, Washington 2003, s. 101.
 17. Views of a Changing World. The Pew Global Attitudes Project, Pew Research Center, czerwiec 2003, s. 85.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu