BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masiukiewicz Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Bankowość islamska
Islamic banking
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 4, s. 98-105, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość islamska, Płynność finansowa, Inwestycje finansowe
Islamic banking, Financial liquidity, Financial investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Islamic Finance cieszy się coraz większym zainteresowaniem ekonomistów europejskich. Sektor ten intensywnie rozwija się od czterdziestu lat. Wiele globalnych banków zainwestowało poważne kwoty w tym regionie, wykorzystując wysoką płynność finansową, wynikającą z obecności ropy naftowej i obecność dużych inwestycji, jednocześnie odpowiednio dostosowując się do prawa Sharia. Autor omawia rodzaje arabskich instytucji finansowych i oferowane przez nie usługi. Zwraca uwagę na specyfikę i próby ich dopasowania do zachodnich standardów, przy zachowaniu jednocześnie zaleceń Koranu. (abstrakt oryginalny)

Islamic Finance is enjoying an ever-growing interest on the part of European economists. This sector has been undergoing intensive development since the last forty years. Many global banks have invested considerable amounts of money in this region, taking advantage of high cash flow being the result of oil industry's presence and big investments and, at the same time, making allowances for Sharia law. The author discusses different kinds of Arabic financial institutions and services as rendered by them. He points out to their specific character and their attempts to adjust to the foreign standards, whilst following Koran guidelines. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chamot B., O finansach arabskich, referat na konferencję Finanse: jak to robię arabowie, SGH, ma¬rzec 2006.
 2. Garda G., Deposit Insurance. A Survey of Actual and Best Practices, International Monetary Fund, Washington DC 1999, s. 34; cyt. za: Systemy gwarantowania.
 3. Globalne trendy kształtują polski rynek, Ch. Prince, prezes i dyrektor zarządzający Citigroup, "Rzeczpospolita" z dn. 10-11.11.2005 r.
 4. Górak-Sosnowska K., Świat arabski wobec globalizacji, Difin, Warszawa 2007, s. 135.
 5. Finanse islamskie - daleko od ideału, www.dinarstandard.com.
 6. Finanse muzułmańskie: próba oceny stanu sektora, www.zawya.com.
 7. Islamie Business Gathers Speed, "The Banker" No. 12/06.
 8. Karwowski J., Uwagi na temat bankowości islamskiej, "Bank i Kredyt" nr 9/2005.
 9. Koran, PIW, Warszawa 1986, II Sura, s. 56-57.
 10. Leading Through Innovation, "The Banker" No. 12/06.
 11. Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 2005, s. 390 i nast.
 12. www.islamic-banking.com.
 13. www.kpf.pl/index4.htm.
 14. www.jerseyfinance.je.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu