BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochańczyk-Kupka Dominika (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Konkurencyjność instytucjonalna państwa a wolność gospodarcza
Institutional Country's Competitiveness vs Economic Freedom.
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 59, s. 59-71
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Wolność gospodarcza
Economy competitiveness, Economic freedom
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rosnące w ostatnich latach zainteresowanie pojęciem międzynarodowej konkurencyjności gospodarki doprowadziło do pojawienia się dużych różnic zarówno w sposobie rozumienia i definiowania tego pojęcia, jak i w stosowanych miernikach tej kategorii ekonomicznej. Celem niniejszego artykułu jest sprecyzowanie pojęcia, międzynarodowej konkurencyjności instytucji i wskazanie miar właściwych do pomiaru tej kategorii. Dlatego też konieczne jest rozróżnienie pojęcia międzynarodowej konkurencyjności gospodarki i konkurencyjności instytucjonalnej gospodarki oraz na tej podstawie wskazanie właściwych miar służących do pomiaru i oceny obydwu kategorii.(fragment tekstu)

The category of international country's competitiveness has plenty of different definitions and measures in the economic literature. The main aim of the article is to distinguish the category of institution's competitiveness from the concept of international country's competitiveness and to define the right measures to each category. The paper also discusses the definition of the institution and describes the institutional factors (especially their importance and functions in the econ- omy). The article also presents competitiveness factors which are used to measure the international competitiveness by such institutions as WEF and IMD. The methodology of the economic freedom measurement is presented, too. The conclusion of the paper is that the right measures to describe institution's competitiveness are measures of the economic freedom. especially Index of Economic Freedom. Economic Freedom of the World Index and Doing Business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Pejovich S., Economic Analysis for Institutions and Systems. Kluwer A.P., Dordrecht 1995, s. 30.
 2. Bossak J.W., Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie. SGH, Warszawa 2008, s. 23.
 3. Kołodko G.W., Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy. ,,Ekonomista" 2004, nr 5.
 4. Maniak G., Konkurencja i konkurencyjność w badaniach współczesnej ekonomii. W: Teoretyczne aspekty gospodarowania. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 155-156.
 5. Bieńkowski W., Instytucje jako czynnik konkurencyjności krajów postkomunistycznych. Instytut Gospodarki Światowej nr 286, s. 11.
 6. Lopez-Carlos A., Porter M., Sala-i-Martin X., Schwab K., The Global Competitiveness Report 2006-2007. WEF 2006.
 7. Woźniak M.G., Niesprawności kapitalizmu globalnego w świetle podejścia ekonomii instytucjonalnej. Wnioski dla Polski. W: Dokonania współczesnej mysli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - Teoria i praktyka. Red. U. Zagóra-Jonszta. AE, Katowice 2006, s. 249-264.
 8. Hayek F von., Droga do niewoli. London 1982, s. 35.
 9. Barro R.J., Determinants of Economic Growth. A Cross-Country Empirical Study. Cambridge, Mass. 1997.
 10. Farr W.K., Lord R.A., Wolfenbarger J.L., Economic Freedom, Political Freedom, and Economic Well-Being" A Causality Analysis. ,,Cato Journal" 1998, nr 18 (2), s. 247-264.
 11. Hanke S.H., Walers S.J.K., Economic Freedom, Prosperity and Equality: A Survey. ,,Cato Journal" 1997, No. 17 (2)
 12. Kwaśnicki W., Wolności gospodarcze - jak pozostaliśmy w tle za większością ,,nowej Europy". Artykuł przedstawiony za konferencji ,,Dlaczego inne kraje nas przeganiają? Instytucjonalne zniekształcenia polskiej gospodarki". Warszawa, 6 grudnia 2005 rok.
 13. Friedman M., Kapitalizm i wolność. Rzeczpospolita i Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu