BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zembura Wojciech (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Instrumenty pochodne na rynku walutowym
Forex Derivative Instruments
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 59, s. 93-105
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość
Słowa kluczowe
Wolumen obrotu, Instrumenty pochodne, Rynek walutowy, Opcje, Kontrakty futures
Trading volume, Derivatives, Foreign Exchange (FX), Options, Futures contracts
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć i zasad obrotu dotyczących pewnej grupy instrumentów pochodnych, a mianowicie instrumentów pochodnych na rynku walutowym. Dokładne omówienie tego tematu wymagałoby napisania niejednej książki, więc w artykule tym skupiono się tylko na podstawowych zagadnieniach instrumentów pochodnych na rynku walutowym. W części pierwszej przedstawiono zarys historyczny instrumentów pochodnych, w części drugiej omówiono Syntetyczne Umowy Wymiany Walutowej (SAFE), w trzeciej - walutowe kontrakty futures, a w czwartej - swapy walutowe. Opcje walutowe przedstawiono w części piątej. (fragment tekstu)

Derivative instruments have been used by investors for a long time. Recently, however, the growing interest in these particluar instruments has been observed. One can presume that this phenomenon can be caused by huge losses suffered by many financial institutions. The daily trading volume of derivatives reaches milliard of US dollars. As far as derivative instruments are concerne, their way of functioning and usage of the dil1icult mathematical models in their evaluation, can we think that only experienced and highly educated and specialized investors are able to use derivatives ? In my opinion, it does not have to be so, because the basic notions and rules that apply to these instruments and transactions are very easy to understand and grasp. It can be generally observed nowadays that derivative instruments are used by constantly growing number of investors such as governments, banks, different kinds of corporations and companies, dealers as well as individual investors. The aim of this article is to present and explain the basic notions and the rules of trading of a particular group of derivatives,_ namely forex derivative instruments. The first part of this paper is focused on the historical aspect of the mentioned instruments. The second part entirely deals with the Synthetic Agreement for Foreign Exchange (SAFE) and the third one deals with futures. The forex swaps (FX swaps) are described in the fourth part of this paper. The forex options are pre- sented in the last part of the article, which includes also the comparison of exchange traded options and over-the-counter options. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Wilmott P., Derivatives, the Theory and Practice of Financial Engineering. John Wiley & Sons,Inc., New York 1997, s. 24-26.
  2. Millard B., Traded Options Simplified. John Wiley & Sons, Inc., New York 1998, s. 12.
  3. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 133-135.
  4. Gastineau G., Kritzman M.P., The Dictionary Risk Management. Irvin Professional Publishing, New York 1996, s. 56-61.
  5. Kolb R.W., Wszystko o instrumentach pochodnych. WIG-PRESS, Warszawa 1997.
  6. Satyajit D., Swap & Derivative Financing. The Global Reference to Products, Pricing, Applications and Markets. Probus Publishing Co., 1994, s. 64.
  7. Hull J.C., Futures and Other Derivatives. Prentice Hall Press, New York 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu