BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierpiszewski Ryszard (Poznań University of Economics, Poland), Biegańska Marta (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Biosorbents for Heavy Metal Removal
Biosorbenty stosowane do usuwania metali ciężkich
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 160, s. 176-184, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Metale ciężkie, Towaroznawstwo
Heavy metals, Commodity science
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W literaturze coraz więcej miejsca poświęca się badaniom nowych sorbentów usuwających metale ciężkie z roztworów wodnych. Jest to związane z ekotoksycznością i zdolnością akumulowania się metali w tkankach fauny i flory. Obecnie stosowane metody oczyszczania ścieków przemysłowych, jak flotacja, koagulacja/wytrącanie, wymiana jonowa etc, są obarczone wadami, do których należą na przykład wysokie koszty ich eksploatacji. Z tego względu przeprowadzono wiele badań mających na celu zbadanie i zmodyfikowanie naturalnych sorbentów (np. odpadów z rolnictwa i przemysłu), ponieważ stanowią one niewyczerpane źródło tanich i bezpiecznych materiałów. Co więcej, są także selektywne w stosunku do różnych substancji skażających oraz łatwe w utylizacji. Z kolei stopień usuwania metali ciężkich przez biosorbenty może wynosić nawet 50% suchej masy biomasy. Dodatkowo można je przetwarzać (modyfikować), aby zwiększyć ich efektywność i wielokrotność użycia, co jest ekonomicznie korzystne. Artykuł zawiera przegląd sorbentów, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych badań nad biosorbentami wykorzystywanymi do usuwania metali ciężkich. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cano-Aguilera I., Haque N., Morrison G.M., Aguilera-Alvarado A.F., Gutierrez M., Gardea-Torresdey J.L., Rosa G. de la, Use of hydride generation-atomic absorption spectrometry to determine the effects of hard ions, iron salts and humic substances on arsenic sorption to sorghum biomass, Microchemical Journal 2005, Vol. 81, p. 57-60.
 2. Chand R., Narimura K., Kawakita H., Ohto K., Watari T., Inoue K., Grape waste as a biosorbent for removing Cr(VI) from aqueous solution, Journal of Hazardous Materials 2009, Vol. 163, p. 245-250.
 3. Clemente R., Paredes C, Beraal M.P., A field experiment investigating the effects of olive husk and cow manure on heavy metal availability in a contaminated calcareous soil from Murcia (Spain), Agriculture, Ecosystems and Environment 2007, Vol. 118, p. 319-326.
 4. Dhaka! R.P., Ghimire K.N., Inoue K., Adsorptive separation of heavy metals from an aquatic environment using orange waste, Hydrometallurgy 2005, 79, p. 182-190.
 5. Ghimire K.N., Inoue K., Yamaguchi H., Makino K., Miyajima T., Adsorptive separation of arsenate and arsenite anions from aqueous medium by using orange waste, Water Research 2003, Vol. 37, p. 4945-4953.
 6. Kaikake K., Hoaki K., Sunada H., Dhakal R.P., Baba Y., Removal characteristics of metal ions using degreased coffee beans: Adsorption equilibrium of cadmium(II), Bioresource Technolgy 2007, Vol. 98, p. 2787-2791.
 7. Król S., Nawirska A., Usuwanie jonów metali ciężkich na wytłokach owocowych w układach dynamicznych, ACTA Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria 2003, Vol. 2(1), p. 21-29.
 8. Kweon D.-K, Choi J.-K., Kim E.-K., Lim S.-T., Adsorption of divalent metal ions by succinylated and oxidized corn starches, Carbohydrate Polymers 2001, Vol. 46, p. 171-177.
 9. Lu D., Cao Q., Li X., Cao X., Luo R, Shao W, Kinetics and equilibrium of Cu(IJ) adsorption onto chemically modified orange peel cellulose biosorbents, Hydrometal-lurgy 2009, Vol. 95, p. 145-152.
 10. Mahvi A.H., Naghipour D., Vaezi R, Nazmara S., Teawaste as an adsorbent for heavy metal removal from industrial wastewaters, American Journal of Applied Sciences 2005, Vol. 2(1), p. 372-375.
 11. Marshall W.E, Wartelle L.H., Boler D.E., Johns M.M., Toles C.A., Enhanced metal adsorption by soybean hulls modified with citric acid, Bioresource Technology 1999, Vol. 69, p. 263-268.
 12. Meena A.K., Kadirvelu K, Mishraa G.K., Rajagopal C, Nagar P.N., Adsorption of Pb(H) and CdUI) metal ions from aqueous solutions by mustard husk, Journal of Hazardous Materials 2008, Vol. 150, p. 619-625.
 13. Nasernejad B., Esslam Zadeh T., Bonakdar Pour B., Esmaail Bygi M., Zamani A., Comparison for biosorption modeling of heavy metals (Cr(IU), Cu(II), ZnilTf) adsorption from wastewater by carrot residues, Process Biochemistry 2005, Vol. 40, p. 1319-1322.
 14. Pagnanelli R, Mainelli S., Veglio R, Toro L., Heavy metal removal by olive pomace: biosorbent characterisation and equilibrium modelling, Chemical Engineering Science 2003, Vol. 58, p. 4709-4717.
 15. Pagnanelli R, Mainelli S., De Angelis S., Toro L., Biosorption of protons and heavy metals onto olive pomace: Modelling of competition effects, Water Research 2005, Vol. 39, p. 1639-1651
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu