BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fazlagić Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Otwarte innowacje i crowdsourcing a innowacyjność w sektorze usług
Open Innovations and Crowdsourcing VS Innovativeness in the Sector of Services
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 229, s. 207-218, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte innowacje, Innowacyjność, Usługi, Innowacje w usługach, Innowacje, Marketing relacji, Crowdsourcing
Open innovation, Innovative character, Services, Innovations in services, Innovations, Relationship marketing, Crowdsourcing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W rzeczywistości ekonomicznej, w której granice pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem zacierają się, firmy nie mogą polegać wyłącznie na swojej własnej zdolności do tworzenia nowych rozwiązań. Modele tworzenia otwartych innowacji w przedsiębiorstwach usługowych różnią sie od stosowanych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Różnice te wynikają z niematerialności usług. Większość firm usługowych nie ma działów badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorstwa usługowe wykorzystują klientów jako współtwórców innowacji niejako w sposób naturalny, wynika to z samej natury świadczenia procesu usługowego. (abstrakt oryginalny)

In the world where the boundaries between a firm and its environment have become more permeable, companies cannot afford to rely entirely on their own research and ideas to maintain a competitive advantage. Rather than being held closely within the firm, under the concept of open innovation research results are able to traverse the firm's boundaries. Open innovation business models for service companies are different from those in the industrial sector. Services are intangible, which makes them hard to manage in the same way as products. Most service firms do not have an R&D department. The second specific feature of open innovation in services is a special role of the customer. In services, the customer is actively involved in the innovation process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aizorbe, A.M., Moylan, C.E., Robbins, C.A., 2009, Toward Better Measurement of Innovation and Intangibles, Survey of Current Business, no. 1.
 2. Aldridge, A., 2006, Konsumpcja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 3. "And the winner is...". Capturing the promise of philanthropic prizes, 2009, McKinsey and Company..
 4. Bauman, Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 5. Berkun, S., 2007, The Myths of Innovation, O'Reilly Media.
 6. Boanabeau, E., Meyer, Ch., 2001, Swarm Intelligence: A Whole New Way to Think About Business, Harvard Business Review, no. 5.
 7. Chesbrough, H., 2003, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press.
 8. Chapain, C. (ed.), 2010, Creative Clusters and Innovation. Putting Creativity on the Map, NESTA, Research report, no. 11.
 9. Fazlagić, J., 2009, Innowacje społeczne, Problemy Jakości, nr 7.
 10. Fazlagić, J., 2010, Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, OnePress, Gliwice.
 11. Gallaher, M.P., 2011, Measuring Promotuing Innovation Investment in Services and Policy Implication, w: Promouting Innovation in The Service Sector, 2011, United Nations Economic Commission for Europe, New York, Geneva.
 12. Georgiou, L., 2007, Demanding Innovation. Lead Markets, Public, Procurement and Innovation, NESTA, no. 2.
 13. Goldwell, M., 2005, Punkt przełomowy, Świat Książki, Warszawa.
 14. Hippel, E., von 1986, Lead users: a source of novel product concepts, Management Science 32, no.7.
 15. Howe, J., 2001, 5 Rules of the New Labor Pool, www.wired.com [dostęp: 20.03.2011].
 16. Innovation in response to social challenges, 2007, Policy Briefing, NESTA, www.nesta.org.uk.
 17. Mol, J., van, 2011, Why Crowdsourcing Creative Services is Bad, www.buckmister.be [dostęp: 30.03.2011].
 18. OECD, 2005, The Measurement of Scientific and Technological Activities, Oslo, Manual 3rd Edition, Paris.
 19. Porter, M., 1993, Strategie konkurencji, PWE, Warszawa.
 20. Porter, M., 1990, The Competitive Advantage of Nations, MacMillan, London.
 21. United Nations Economic Comission for Europe, 2011, Promoting Innovation in the Services Sector. Reviev of Experiences and Policies, ONZ, New York, Genewa.
 22. Wojnicka, E., 2011, Otwarte innowacje w usługach, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=lD6E777770084550A09E015E9EA957B3 [dostęp: 15.03.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu