BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Onak-Szczepanik Beata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwach działających w gospodarce opartej na wiedzy : (na przykładzie Grupy Skandia)
Intellectual Capital in Enterprises Functioning in Knowledge-Based Economy : (on the Example of Skandia Group)
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2005, z. nr 7, s. 121-130, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Skandia Nawigator
Intellectual capital, Knowledge-based economy, Skandia Nawigator
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Grupa Skandia
Abstrakt
Na początku artykułu krótko opisano działalność firmy ubezpieczeniowej Skandia, w której po raz pierwszy powołano jednostkę, której zadaniem było badanie kapitału intelektualnego. Następnie omówiono pojęcie, składniki oraz pomiar kapitału intelektualnego. Przedstawiono również model pozwalający na ocenę wartości kapitału ludzkiego - Nawigator Skandii.

In the article there was presented the essence of intellectual capital and its meaning in creation of market value of enterprises functioning in economy based on knowledge on the example of Skandia Group. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki Z., Czyż T., Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Kukliński A. (red.), Warszawa 2003.
 2. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w "nowej gospodarce", "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (115), 2004.
 3. Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie ekonomii i rachunkowości, [w:] Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych, Woźniak M. G. (red.), AE, Kraków 2002.
 4. Drucker P. F., Post - Capitalist Society, HarperBusiness, New York 1994.
 5. Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 6. Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 7. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Organizacja inteligentna współczesnym narzędziem zarządzania wiedzą, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Kukliński A. (red.), KBN, Warszawa 2003.
 8. Hudson W. J., Intellectual Capital, John Wiley & Sons Inc, New York 1993, [w:] Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie ekonomii i rachunkowości, [w:] Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych, Woźniak M. G. (red.), AE, Kraków 2002.
 9. Koźmiński A. K., Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 plus, PAN, Warszawa 2001.
 10. Ministerstwo Gospodarki, ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006.
 11. Schultz T. W., Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California 1981, [w:] Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie ekonomii i rachunkowości, [w:] Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych, Woźniak M. G. (red.), AE, Kraków 2002.
 12. Skuza B., Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, A. Kukliński (red.), KBN, Warszawa 2003.
 13. Visualizing Intellectual Capital in Skandia, dodatek do raportu rocznego Skandii za rok 1994, [w:] Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 14. www.skandia.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu