BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szypuła Iwona (II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu)
Tytuł
Wiedza dziś - sukces jutro : przedsiębiorczość w strategii rozwoju edukacji w Polsce
Knowledge Today - Success Tomorrow : Entrepreneurship in a Strategy for Education Development in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2012, vol. 8, s. 64-70, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w edukacji
Słowa kluczowe
Edukacja ekonomiczna, Strategia rozwoju, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość w programach nauczania
Economic education, Development strategy, Entrepreneurship, Entrepreneurship in the curriculum
Uwagi
summ.
Abstrakt
Edukacja jest niezwykle ważną inwestycją społeczną, gospodarczą i polityczną. Wykształcenie, kompetencja i umiejętności ludzi to najważniejsze wartości współczesnego świata, którego postęp warunkowany jest rozwojem społeczeństw opartych na wiedzy. Polska, jako państwo z młodą demokracją i wolnorynkową gospodarką, nie ma długich tradycji wychowania w duchu przedsiębiorczości, dlatego stan świadomości ekonomicznej Polaków pozostaje na dość niskim poziomie. Dotyczy to zarówno wiedzy praktycznej, przydatnej każdemu w życiu codziennym (np. zasad zarządzania finansami osobistymi), jak i ogólnej wiedzy o życiu gospodarczym kraju i fundamentach gospodarki rynkowej. Duża część społeczeństwa ma trudności w przyjęciu przedsiębiorczej postawy wobec życia, dlatego uczniowie rzadko wynoszą ją z domu. Często w polskich rodzinach dominuje jeszcze postawa roszczeniowa i przywiązanie do idei państwa opiekuńczego, które rozwiąże wszystkie życiowe problemy swoich obywateli. Dlatego tak ważne jest kształtowanie postawy przedsiębiorczej u uczniów i to już od najmłodszych lat. (fragment tekstu)

The first part of this paper discusses the reasons of introducing the "Business studies" subject into the Polish education system. It refers, among other things, to Recommendations of the European Parliament and the Council in which the entrepreneurship is listed as one of eight key competencies that can be acquired during life-long learning process. The paper emphasizes specific conditions related to economic changes in Poland and lack of tradition of bringing teenagers up in the spirit of entrepreneurship. The data quoted has shown how important is to increase the economic awareness of young Poles and to stimulate entrepreneurial attitudes among students from the point of view of an individual, the society and the country. The second part contains observations on methods that can be applied when teaching business studies subject during classes and extracurricular activities in post-secondary school. At last, the examples of the most interesting projects and the most important achievements of students engaged in activities of School Entrepreneurship Club in the 2nd Upper Secondary School in Nowy Sącz are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banach Cz., Skarb ukryty w edukacji. Strategia rozwoju edukacji w Polsce do roku 2020, http://www.up.krakow.pl/konspekt/12/strategia.html
 2. Braun K., UE zachęca do prowadzenia lekcji przedsiębiorczości, http://natablicy.pl/ue-zacheca-do-prowadzenia-lekcji-przedsiebiorczosci-w-polskich-szkolach, artykul.html? material_id=4d07fe4b-564 dab428000000
 3. CBOS, luty 2010, Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_016_10.PDF
 4. CBOS, listopad 2007, Czy Polacy myślą o wcześniejszych emeryturach?, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_166_07.PDF
 5. CBOS, czerwiec 2009, Polak przed okienkiem bankowym, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_086_09.PDF
 6. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 31.12.2006 r., L 394/13, L 394/17, L 394/18, (2006/962/WE).
 7. Eurostat, Youth in Europe. A statistical portrait. Edition 2009, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-920/EN/KS-78-09-920-EN.PDF
 8. Główny Urząd Statystyczny, http://www.gus.pl/taxonomy/term/55/all?page=22
 9. Pentor, październik 2010, "Postawy Polaków wobec oszczędzania" raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/oszczedzanie2010.pdf
 10. Polak M., Edukacja finansowa i przedsiębiorczość sposobem na biedę, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/550
 11. Stan edukacji finansowej Polaków, MillwardBrown SMG/KRC, sierpień 2007.
 12. Sondaż PBS DGA na zlecenie "Gazety Prawnej" i Open Finance, wrzesień 2007.
 13. Uryniuk J., Oto Polacy "Wykluczeni finansowo", "Dziennik Gazeta Prawna", http://gospodarka.dziennik.pl/finanse/artykuly/333458,ponad-20-procent-polakow-nie-ma-konta.html
 14. Zalecenie 2006/96/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu