BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Grzegorz (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Accounts Receivable Management in Nonprofit Organizations
Zarządzanie należnościami w organizacjach nonprofit
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2012, t. 68, nr 124, s. 83-96, tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Organizacje non-profit, Zarządzanie organizacją non-profit, Należności, Zarządzanie należnościami
Effectiveness, Non-profit organisations, Management of non-profit organization, Receivables, Receivables management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie należnościami w organizacji nonprofit powinno współgrać z podstawowym finansowym celem działania organizacji nonprofit, jakim jest najefektywniejsze finansowo realizowanie misji. Organizacje nonprofit bardziej efektywnie realizują swoją misję, gdy czynią to również najbardziej efektywnie pod kątem efektywności finansowej. W porównaniu z organizacjami nastawionymi na zysk, organizacje nonprofit, jako bardziej efektywne powinny stosować mniej ryzykowne rozwiązania w zakresie zarządzania należnościami. Rozważania artykułu są potwierdzone i uzupełnione wnioskami z danych empirycznych pochodzących z lat 2009 i 2010 z finansowych sprawozdań 337 działających w Polsce organizacji. (abstrakt oryginalny)

Accounts receivable management should contribute to the realization of basic financial purpose of a nonprofit organization, which is the most financially effective realization of its mission. The nonprofit organization's mission realization is more effective when it is realized in the most efficient way. It is also executed with a focus on risk and uncertainty. This article presents the consequences that can result from operating risk to determine the level of accounts receivable in the nonprofit organization. Any change in the level of accounts receivables in a nonprofit organization increases the net working capital level and influences costs of holding and managing accounts receivables. Data collected from the 2009 and 2010 financial statements of 337 Polish nonprofit organizations are used to illustrate the material. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bierman H., Hausman W.H., 1970, The Credit Granting Decision, "Management Science", vol. 16, nr 8, pp. B519-532.
 2. BOPP, 2011, Database of Polish NPO's, https://bopp.pozytek.gov.pl; http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.95454.
 3. Brigham E.F., 2006, Financial Management Lie, http://www.swlearning.com/finance/brigham/theorylle/web_chapters/bri59689_ch30_web.pdf.
 4. Brigham E.F., Daves P., Intermediate Financial Management, Thomson, Mason 2004.
 5. Chapelle K., 2010, Non-profit and For-Profit Entrepreneurship: A Trade-Off under Liquidity Constraint, "International Entrepreneurship and Management Journal", vol. 6, nr 1, p. 55-80.
 6. Eldenburg L.G., Gunny K.A., Hee K.W., Soderstrom N., 2011, Earnings Management Using Real Activities: Evidence from Nonprofit Hospitals, "Accounting Review", vol. 86, nr 5, pp. 1605-1630.
 7. Friedland S., The Economics of Corporate Finance, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1966.
 8. Gentry J.A., 1988, State of the Art of Short-Run Financial Management, "Financial Management", vol. 17, nr 2, pp. 41-57.
 9. Hansmann H.B., 1987, Economics Theories of Nonprofit Organization [in:] The Nonprofit Sector: A Research Handbook, ed. Powell W.W., Yale University Press, New Haven, pp. 27-42.
 10. Holmstrom B., Tiróle J., 1996, Modeling Aggregate Liquidity, "American Economic Review", vol. 86, nr 2, pp. 187-191.
 11. Holmstrom B., Tiróle J., 2000, Liquidity and Risk Management, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 32, nr 3, pp. 295-319.
 12. Holmstrom B., Tiróle J., 2001, LAPM: A Liquidity-Based Asset Pricing Model, "Journal of Finance", vol. 56, nr 5, pp. 1837-1867.
 13. Jegers M., 2011, Financing Constraints in Nonprofit Organisations: A Tirolean Approach, "Journal of Corporate Finance", vol. 17, pp. 640-648.
 14. Jegers M., Verschueren I., 2006, On the Capital Structure of Non-Profit Organisations: An Empirical Study for Californian Organisations, "Financial Accountability and Management", vol. 22, nr 4, pp. 309-329.
 15. Leone A.J., Van Horn R.L., 2005, How Do Nonprofit Hospitals Manage Earnings?, "Journal of Health Economics", vol. 24, pp. 815-837.
 16. Lewellen W.G., Edmister R.O., 1973, A General Model for Accounts Receivable Analysis and Control, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", pp. 195-206.
 17. Lewellen W.G., Johnson R.W., 1972, Better Way to Monitor Accounts Receivable, "Harvard Business Review", pp. 101-109.
 18. Maness T., Zietlow J., Short-term Financial Management, Dryden Press, Fort Worth 1998.
 19. Michalski G., 2008, Operational Risk in Current Assets Investment Decisions: Portfolio Management Approach in Accounts Receivable, "Agricultural Economics Czech", vol. 54, nr 1, pp. 12-19, http://ssrn.com/abstract=l562672.
 20. Michalski G., 2011, Influence of the Post-Crisis Situation on Cost of Capital and Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations, "International Journal of Management and Social Sciences", vol. 1, nr 1, pp. 67-78.
 21. Michalski G., 2012, Accounts Receivable Levels as Part Liquidity Management Strategy in Polish Nonprofit Organizations, "Economics and Management", vol. 17, nr 3, pp. 906-913.
 22. Michalski G., Mercik A., 2012, Liquidity Management Model in Non-Profit Organizations in Relations to Risk: The Case of Polish Non-Profit Organizations, "Ekonometria"/"Econometrics", vol. 1, nr 35, pp. 60-75.
 23. Piotrowska M., Finanse spółek. Krótkoterminowe decyzje finansowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 24. Pringle J.J., Cohn R.A., 1974, Steps Toward on Integration of Corporate Financial Theory [in:] Readings on the Management of Working Capital, ed. Smith K.V., West Publishing Company, St. Paul.
 25. Ranjith Appuhami B.A., 2008, The Impact of Firms' Capital Expenditure on Working Capital Management: An Empirical Study Across Industries in Thailand, "International Management Review", vol. 4, nr 1, pp. 8-21.
 26. Robichek A.A., Teichroew D., Jones J.M., 1965, Optimal Short-Term Financing Decision, "Management Science", vol. 12, nr 1, ser. A, Sciences, pp. 1-36.
 27. Scherr F., Modern Working Capital Management. Text and Cases, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1989.
 28. Shin H.H., Soenen L., 1998, Efficiency of Working Capital Management and Corporate Profitability, "Financial Practice and Education", vol. 8, nr 2, pp. 37-45.
 29. Sloan F.A., Valvona M., Hassan M., Morrisey M.A., 1988, Cost of Capital to the Hospital Sector, "Journal of Health Economics", vol. 7, nr 1, pp. 25-45.
 30. Smith K.V., 1973, State of the Art of Working Capital Management, "Financial Management", vol. 2, pp. 50-55.
 31. Soltes V., 2004, Duration of Coupon Bonds as a Criterion of the Price Sensibility of Bonds with Regards to the Change of Interest Rates (Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhl'adom na zmenu úrokovych sadzieb in Slovak), "Ekonomicky Casopis", vol. 52, nr 1, pp. 108-114.
 32. Soltes V., 2012, Paradigms of Changes in the 21th Century Quest for Configurations in Mosaic, "Ekonomicky Casopis", vol. 60, nr 4, pp. 428 429.
 33. Wedig G.J., 1994, Risk, Leverage, Donations and Dividends-in-Kind: A Theory of Nonprofit Financial Behavior, "International Review of Economics and Finance", vol. 3, nr 3, pp. 257-278.
 34. Wedig G.J., Hassan M., Morrisey M.A., 1996, Tax-Exempt Debt and the Capital Structure of Nonprofit Organizations: An Application to Hospitals, "Journal of Finance", vol. 51, nr 4, pp. 1247-1283.
 35. Zietlow J., 2010, Nonprofit Financial Objectives and Financial Responses to a Tough Economy, "Journal of Corporate Treasury Management", vol. 3, nr 3, pp. 238-248.
 36. Zietlow J., Hankin J.A., Seidner A.G., Financial Management for Nonprofit Organizations, John Wiley & Sons, New York 2007, pp. 6-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu