BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wędzki Dariusz (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Evidence from Poland
Sekwencja przepływów pieniężnych w prognozowaniu bankructwa
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2012, t. 68, nr 124, s. 161-179, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Przepływy pieniężne
Forecasting, Enterprises bankruptcy forecasting, Cash flows
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mimo że rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany zgodnie z regulacjami rachunkowości od dłuższego czasu, to jednak jego wykorzystanie w prognozowaniu bankructwa przedsiębiorstw jest ubogie. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań nad użytecznością składników rachunku przepływów pieniężnych ujętych w relacje przyczynowo-skutkowe w następujących po sobie okresach (sekwencjach) w modelowaniu upadłości. Testowane hipotezy pozwalają sformułować wiele uogólniających wniosków dotyczących użyteczności sekwencji przepływów pieniężnych jako sekwencji znaków tych przepływów, znaków i kwot przepływów oraz sekwencji wskaźników finansowych wyrażających komponenty rachunku przepływów pieniężnych. Przeprowadzone badanie prowadzi do wniosku, że sekwencja znaków oraz sekwencja kwot i znaków jest użyteczna w prognozowaniu upadłości jedynie pod pewnymi warunkami. Wskaźniki oparte na przepływach pieniężnych są słabymi estymatorami bankructwa. (abstrakt oryginalny)

Although cash flow statements based on accounting principles have been compiled for a long time, their application in bankruptcy modeling has been poor. The aim of this paper is to conduct empirical research on the usefulness of cash flow components matched as cause and effect in subsequent periods (sequentially) in bankruptcy modeling. On the basis of the formulated hypotheses, some general observations can be formulated according to the usefulness of the sequence of cash flow components in bankruptcy modeling that is the sequence of cash flow signs, the sequence of cash flow signs and amounts, and also the inclusion of ratios in a cash model that characterize the type of cash flows. The final conclusion of the research is that the signs of cash flow and the signs and the amounts are useful in bankruptcy prediction only under some conditions. Cash flow based ratios characterizing structure of cash flow statements are poor bankruptcy estimators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Attar A., Hussain S., Yan Zuo L., 2008, Earnings Quality, Bankruptcy Risk and Future Cash Flows, "Accounting and Business Research", nr 1, pp. 5-20.
 2. Altman E., 1968, Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance", nr 4, pp. 589-609.
 3. Altman E., Haldeman R., Naryanan P., 1977, Zeta Analysis: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations, "Journal of Banking and Finance", nr 1, pp. 29-54.
 4. Aziz A., Dar H., 2006, Predicting Corporate Bankruptcy: Where We Stand?, "Corporate Governance", nr 1, pp. 8-33.
 5. Aziz A., Lawson G., 1989, Cash Flow Reporting and Financial Distress Models: Testing of Hypotheses, "Financial Management", nr 1, pp. 55-63.
 6. Beaver W., 1968, Alternative Accounting Measures as Predictors of Failure, "Accounting Review", pp. 113-22.
 7. Boisjoly R., Izzo S., 2009, The Cash Flow Implications of Managing Working Capital and Capital Investment, "Journal of Business and Economic Studies", nr 1, pp. 98-109.
 8. Casey C., Bartczak N., 1985, Using Operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: Some Extensions, "Journal of Accounting Research", nr 1, pp. 384-401.
 9. Dambolena I., Khoury S., 1980, Ratio Stability and Corporate Failure, "Journal of Finance", nr 4, pp. 1017-1026.
 10. Foster B., Ward T., 1997, Using Cash Flow Trends to Identify Risks of Bankruptcy, "CPA Journal", pp. 60-61.
 11. Gentry J., Newbold P., Whitford D., 1985, Classifying Bankrupt Firms with Funds Flow Components, "Journal of Accounting Research", nr 1, pp. 146-160.
 12. Gentry J., Newbold P., Whitford D., 1985, Predicting Bankruptcy: If Cash Flow's Not the Bottom Line, What Is ?, "Financial Analyst Journal", pp. 47-56.
 13. Gombola M., Haskins M., Ketz E., Williams D., 1987, Cash Flow in Bankruptcy Prediction, "Financial Management", pp. 55-65.
 14. Grover J., Validation of Cash Flow Model: A Non-Bankruptcy Approach, Ph.D. dissertation, H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship, Nova Southeastern University, Fort Lauderdale 2003.
 15. Laitinen E., Laitinen T., 1998, Cash Management Behavior and Failure Prediction, "Journal of Business Finance and Accounting", pp. 893-919.
 16. Laitinen E., 1994, Traditional versus Operating Cash Flow in Failure Prediction, "Journal of Business Finance & Accounting", March, pp. 195-217.
 17. Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 18. Murty A., Misra D., 2004, Cash Flow as Indicators of Corporate Failure, "Finance India", nr 3, pp. 1315-1325.
 19. Rujoub M., Cook D., Hay L., 1995, Using Cash Flow Ratios to Predict Business Failures, "Journal of Managerial Issues", nr 1, pp. 75-90.
 20. Sharma D., 2001, The Role of Cash Flow Information in Predicting Corporate Failure: The State of the Literature, "Managerial Finance", nr 4, pp. 3-23.
 21. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. 1-3, Statsoft, Kraków 2007.
 22. Tabachnick B., Fidell L., Using Multivariate Statistics, Pearson, Boston 2007.
 23. Wędzki D., 2008, Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych, "Ekonomista", nr 5, pp. 629-654.
 24. Wędzki D., 2005, Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 5, pp. 59-82.
 25. Wędzki D., 2005, Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista", nr 5, pp. 692-705.
 26. Wędzki D., 2010, Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", vol. 57, nr 113, SKwP, Warszawa, pp. 101-125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu