BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pokrywka Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Prawo finansów publicznych i kontrowersje wokół oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
The Law of Public Finance and Controversies over the Financial Situation at the Subnational Level in Poland
Źródło
Horyzonty Polityki, 2012, vol. 3, nr 5, s. 229-247, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Religijne wizje polityki
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Sytuacja finansowa, Prawo finansowe, Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Sektor finansowy, Zadłużenie
Public finance sector, Financial situation, Financial law, Public finance, Local government finance, Financial sector, Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę nieprecyzyjnych zapisów w polskim prawie finansów publicznych wpływających na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano analizy aktów prawnych determinujących kształt sektora finansów publicznych i przedstawiono luki wykorzystywane przez władze lokalne. Najważniejszym problemem jest sposób, w jaki ustawodawca zdefiniował podmioty sektora finansów publicznych, wyłączając z niego spółki prawa handlowego. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą politykę finansową obłożoną licznymi restrykcjami przez ustawodawcę. Limity zadłużenia skłaniają władze lokalne do przenoszenia części działań publicznych poza sektor finansów publicznych. Wykorzystywane w tym celu spółki komunalne generują ryzyko dla finansów publicznych i ograniczają ich jawność oraz przejrzystość. (abstrakt oryginalny)

The article examines the issue of the inaccurate regulations in the Polish law of public finance, which affects the financial situation at the subnational level. There has been an analysis of legal acts determining the shape of the public sector and the legal gaps used by local authorities. The most important problem is the way in which the legislature has defined public sector entities, excluding from the public sector those companies based on private law even if the public owns them. Local governments that are implementing their financial policy are faced with numerous legal restrictions. Limitations on debt tend to move part of the public activities outside the public finance sector. Used for this purpose, municipal companies generate risks to public finance and limit their transparency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dług lokalny lu teorii i praktyce, red. M. Kosek-Wojnar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 2. Informacja kwartalna na temat Państwowego Długu Publicznego, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 30.03. 2012.
 3. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r" Nr 94, poz. 1037 ze zm.).
 4. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Kosikowski C., Sektor finansów publicznych w Polsce, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 6. Liu L., Pradelli J., Financing Infrastructure and Monitoring Fiscal Risks at the Subnational Level, Policy Research Working Paper No 6069, Bank Światowy, 2012.
 7. Malinowska E., Misiąg W., Na co idą nasze pieniądze, czyli jak czytać ustawę budżetową, Alinex, Warszawa 2002.
 8. Misiąg W., jawność i przejrzystość a efektywność finansów publicznych, Seminaryjne Posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa 2005.
 9. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Pokrywka Ł, Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich, Instytut Kościuszki, Kraków2011.
 11. Prawo finansowe, red. E. Chojna-Duch, H. Litwińczuk, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009.
 12. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r" Nr-155 poz. 1014 ze zm.).
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r" Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r" Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
 15. Wiewióra M., Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich, "Materiały i Studia" nr 239, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu