BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostoj Izabela (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zmiana w systemie zasiłków dla bezrobotnych jako element polityki państwa na rynku pracy
A Change in an Unemployment Benefits System as an Element of Labour Market Policy
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 59, s. 127-140
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość
Słowa kluczowe
Zasiłki dla bezrobotnych, Rynek pracy, Polityka państwowa
Unemployment benefits, Labour market, State policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w regulacjach określających warunki przyznawania zasiłków osobom bezrobotnym w Polsce, jakie miały miejsce w latach 1989-2008. Nawiązuje on bezpośrednio do zmian w systemie zasiłków dla bezrobotnych, które zostały przyjęte przez Sejm RP w grudniu 2008 roku, a wejście w życie części z nich zaplanowano na początek 2010 roku. Ocena częstotliwości i charakteru przeprowadzanych korekt powinna pomóc w znalezieniu argumentów potwierdzających tezę, że zmiana w systemie zasiłków dla bezrobotnych stała się istotnym komponentem polityki rynku pracy w Polsce. (fragment tekstu)

The article refers to the changes in Polish unemployment benefits system which took place during 1989-2008.The main changes were connected with the level and duration of unemployment benefits. The intention of changes was to raise incentives for unemployed to take up job, but the aim of making an income support for unemployed during the first months after losing job was also noticed. lt seems that implementation of this reform in December of 2008 especially made Polish unemployment benefits system less generous in comparison to the previous one. There is no certainty if it was the best moment because of a downturn in the economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Golinowska: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 104.
 2. M. Kabaj: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa 1997, s. 67.
 3. I. Lichniak: Zmiany na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji. SGH, Warszawa 1995, s. 145-146.
 4. S. Golinowska: Ochrona socjalna bezrobotnych w Polsce oraz w innych krajach. CASE, Warszawa 1999, s. 8.
 5. J. Meller, Z. Wiśniewski: Wyzwania globalizacyjne i integracyjne a polityka zatrudnienia i rynku pracy. W: Polityka rynku pracy wobec integracji z Unia Europejską. Red. Z. Wiśniewski. IPiSS, Warszawa 2001, s. 47.
 6. M. Kościński, M. Piekut: Instrumenty pasywnej polityki państwa na rynku pracy. W: Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych. Red. W. Jarmołowicz. AE, Poznań 2003, s. 190.
 7. R. Layard, S. Nickell, R. Jackman: The Unemployment Crisis. Oxford University Press, New York 1994, s. 93.
 8. M. Socha, U. Sztanderska: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 56-57.
 9. Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 roku o zatrudnieniu. Dz.U. 1990, nr 75, poz. 446.
 10. Ustawa z dnia 27 lipca 1990 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu. Dz.U. 1990, nr 56, poz. 323.
 11. Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o zatrudnieniu i bezrobociu. DzU. 1991, nr 106, poz. 457.
 12. Rocznik Statystyczny Pracy 1995. GUS, Warszawa 1995, s. 67.
 13. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego. Dz.U. 1992, nr 21, poz. 84.
 14. Ustawa z dnia 10 marca 1994 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Dz.U. 1994, nr 43, poz. 165.
 15. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. 1996, nr 5, poz. 34.
 16. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 roku o zmianie ustawy o bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. 1996, nr 147, poz. 687.
 17. Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwianiu zatrudnienia absolwentom szkół. Dz.U. 2001, nr 154, poz. 1793.
 18. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004 nr 99, poz. 1001.
 19. Commision issue Employment Recommendations. ,,European Industrial Relations Review" 1999, No 310.
 20. B. Kłos: Zrewidowana Europejska Strategia Zatrudnienia. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, lipiec 2003, nr 974.
 21. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. 2009, nr 6, poz. 33.
 22. M. Kabaj: Efektywność makroekonomicznych programów przeciwdziałania bezrobociu. W: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje. Red. M. Bednarski. IPiSS, Warszawa 1996, s. 306.
 23. OECD Employment Outlook. Boosting Jobs and Incomes. OECD 2006, s. 58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu