BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Poznanie, wiedza i działanie społeczne w paradygmacie wielości
Cognition, Knowledge and Social Action in the Multiplicity Paradigm
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 1 (19), numer specjalny, s. 33-41, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Modele procesów poznawczych, Naukoznawstwo, Społeczeństwo oparte na wiedzy
Knowledge, Models of cognitive processes, Science studies, Knowledge-based society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na wstępie podjęto próbę objaśnienia sposobów wytwarzania subiektywności postrzegania świata społecznego oraz możliwości godzenia wielości odzwierciedleń tego świata. Opisano reguły i mechanizmy procesu, w którym subiektywność przeobraża się w obiektywność społeczną. Zamysł ten przeprowadzono poprzez analizę paradygmatu wielości i jego dwóch tradycji: różnicującej oraz scalającej. W części końcowej opisano podstawowe ustalenia wynikające z analizy tego paradygmatu, wskazano jego walory i ograniczenia oraz relację z paradygmatem pozytywistycznym. (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to explain how the subjectivity of perceptions of the social world is generated, and clarifies some issues related to the reconciliation of its multiple reflections. The author describes the rules and mechanisms inherent in the process through which subjectivity is transformed into social objectivity. This is effected by exploring the paradigm of the multitude and its two traditions - differentiating and consolidating ones. The paper concludes with a description of the basic findings resulting from the analysis of this paradigm as well as a discussion of its advantages, limitations and its relation to the positivist paradigm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wyd. Sic!, Warszawa 2007.
 2. Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 3. Derrida J., The Ear of the Other, Schocken Books, New York 1985.
 4. Górniak J., 2012, Badanie społeczeństwa z perspektywy podmiotu działającego, "Zarządzanie Publiczne", nr 19.
 5. Hausner J., 2012, Tworzenie i rodzaje wiedzy społecznej, "Zarządzanie Publiczne", nr 19.
 6. Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 7. Johnson J.B., Reynolds H.T., Mycoff J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 8. Luhmann N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2008.
 9. Lyotard J.F., Kondycjaponowoczesna, Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, Wyd. Aletheia, Warszawa 2009.
 10. Manterys A., 2008, Działalność i sprawczość w socjologii Schütza [w:] O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Schütz A., Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 11. Ricoeur P., O sobie samym jako innym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 12. Schütz A., O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2008.
 13. Tinder G., Myślenie polityczne: odwieczne pytania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 14. Turner H.H., Struktura teorii socjologicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 15. Welsch W., Nasza postmodernistyczna moderna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 16. Znaniecki F., Cultural Reality, Cap and Gown Press, Houston 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu