BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Campbell John L. (Dartmouth College), Pedersen Ove K. (Copenhagen Business School)
Tytuł
Reżimy wiedzy : jak Stany Zjednoczone i Dania interpretowały kryzys stagnacji
Knowledge Regimes : How America and Denmark Made Sense of the Stagflation Crisis
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 1 (19), numer specjalny, s. 109-123, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Ekonomia podaży, Ośrodki naukowo-badawcze, Zarządzanie wiedzą
Knowledge, Supply side economics, Research centres, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Dania
United States of America (USA), Denmark
Abstrakt
Ove K. Pedersen i John Campbell podejmują próbę opisu i analizy tego, jak politycy, eksperci oraz osoby działające w obszarze reżimów wiedzy w Stanach Zjednoczonych i Danii dokonywały interpretacji międzynarodowego kryzysu przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz jak wpłynął on na społeczne pojmowanie gospodarki. Reżimy wiedzy to pola zainteresowań instytucji badających politykę, które zbierają dane, przygotowują analizy, opracowują teorie i rekomendacje polityczne, a także upowszechniają swoje wnioski wśród decydentów po to, by wywrzeć wpływ na kształt polityki publicznej. Dla autorów, reżimy wiedzy to aparaty interpretacyjne - struktury i praktyki, poprzez które ludzie usiłują zrozumieć i znaleźć rozwiązania gospodarczych problemów kraju. Badaniu poddano Stany Zjednoczone i Danię, ponieważ reżimy wiedzy w tych krajach są znacząco odmienne, uzależnione od zakorzenionych tam instytucji politycznych i ekonomicznych. Oba reżimy wiedzy interpretują kryzys stagflacyjny w dość różny sposób, w którego konsekwencji reżim amerykański staje się bardziej rywalizacyjny, a duński - bardziej kooperatywny. W obu przypadkach kryzys ów spowodował, że społeczeństwo zakwestionowało konwencjonalne sposoby interpretacji wewnętrznej sytuacji gospodarczej i zdecydowało o wprowadzeniu wielu zmian. (abstrakt oryginalny)

Ove K. Pedersen and John Campbell examine how policy analysts, experts and others operating in knowledge regimes in the United States and Denmark made sense of the international economic crisis of stagflation in the late 1970s and 1980s and how this influenced their subsequent thinking about their economies. Knowledge regimes are fields of policy research organizations that produce data, analyses, theories and policy recommendations and disseminate this information to policymakers in the hope of influencing public policy. For the authors knowledge regimes are sense-making apparatuses-structures and practices by which people try to understand and find solutions for the nations economic problems. The authors have examined the United States and Denmark because these institutions are very different in each country, depending on the political and economic institutions within which they are embedded. The most important insight of the paper is the fact that insofar as economic policy analysis and advising is concerned sense making varies according to how it is organized institutionally. The two knowledge regimes made sense of the stagflation crisis as well as subsequent difficulties in rather different ways with the American knowledge regime becoming more competitive and the Danish knowledge regime becoming more cooperative. In both cases the stagflation crisis caused people to question the conventional ways of making sense of the national economic situation and to make a number of changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beland D., Cox R.H. (2011). "Knowledge regimes and comparative political economy", w: D. Beland, R.H. Cox (red.), Ideas and Politics in Social Science Research. New York: Oxford University Press.
 2. Campbell J.L. (2007). "The varieties of capitalism and hybrid success: Denmark in the global economy", Comparative Political Studies, nr 40(3).
 3. Campbell J.L., Pedersen O.K. (2011). Ideas and Politics: Knowledge Regimes in America, France, Germany and Denmark. Princeton: Princeton University Press.
 4. Campbell J.L., Quincy C, Osserman J., Pedersen O.K. Coding In-Depth Semi-Structured Interviews: Problems of Unitization and Inter-Coder Reliability and Agreement [w druku].
 5. Hall P., Soskice D. (red) (2001). The Varieties of Capitalism. New York: Oxford University Press.
 6. March J. (2010). The Ambiguities of Experience. Ithaca: Cornell University Press.
 7. Pedersen O.K. (2011). Koncurrence Staten. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.
 8. Ricci D. (1993). The Transformation of American Politics. New Haven: Yale University Press.
 9. Rich A. (2004). Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise. New York: Cambridge University Press.
 10. Stone D., Denham A. (red) (2004). Think Tank Traditions. Manchester: Manchester University Press.
 11. World Economic Forum (2012). The Global Competitiveness Report, 2010-2012. Geneva: World Economic Forum, http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2011-201
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu