BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Józefowski Bartosz (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
Tytuł
Evidence-based policy - nowa koncepcja dotykająca starych problemów
Evidence-based Policy : a New Approach to Old Problems
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 1 (19), numer specjalny, s. 147-152, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Polityka, Administracja publiczna, Ewaluacja
Politics, Public administration, Evaluation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje genezę i podstawowe założenia polityk opartych na dowodach, czyi i evidence-based policy (EBP), wprowadza krótką analizę tego nurtu i wskazuje kluczowe słabości takiego podejścia. W analizie wykorzystano m.in. ujęcie: "byt, poznanie, działanie", wspólne dla wielu referatów prezentowanych na seminarium "Koło Krakowskie". Nurt EBP jest mocno inspirowany trendami we współczesnej medycynie i stał się popularny głównie dzięki wypowiedzi Tony ego Blaira. Niestety jest wiele argumentów pokazujących, jak trudno wykorzystywać wyniki badań naukowych w kształtowaniu polityk publicznych. Istnieje też ryzyko, że takie podejście doprowadzi do nadużyć, a nawet długookresowego wykrzywienia systemu bodźców wśród naukowców. Mimo że większość prezentowanych trudności nie została do tej pory zaadresowana w sposób bezpośredni przez koncepcję EBP, to niewątpliwie potencjał tego podejścia jest duży, zwłaszcza w kontekście coraz liczniejszych historii sukcesu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the origins and basic principles of the evidence-based policy (EBP) concept, introduces a brief analysis of this approach and highlights its key weaknesses. The author uses a 'being, cognition, action' approach, typical of many papers presented at the Krakow Circle seminar. EBP is heavily inspired by trends in modern medicine, and it became popular mainly due to Tony Blair's speech. Unfortunately, many arguments show that it is difficult to use research results in public policy making. What is more, this approach runs the risk of abusing or even distorting in the long-term the incentive system among scientists. Although most of these problems have not been addressed properly by the EBP proponents, its high potential is undeniable, especially in the context of a growing number of success stories. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boden R., Epstein D. (2006). "Managing the Research Imagination? Globalisation and Research in Higher Education", Globalisation, Societies and Education, nr 4(2).
 2. Cabinet Office (1999). Modernising government, London: Her Majesty's Stationery Office.
 3. Davies P. (2004). Is Evidence Based Government Possible?, Jerry Lee Lecture, 4th Annual Campbell Collaboration Colloquium, Waszyngton.
 4. Davies P. (2005). "Evidence-based policy at the Cabinet Office", Impact to insight meeting, London: ODI; http://www.odi.org.uk/rapid/ events/impact_ insight/presentation_l/davies.html.
 5. Edmond K. i wsp. (2006). "Delayed breastfeeding initiation increases risk of neonatal mortality", Pediatrics, nr 117.
 6. Gajewski P., Jaeschke R., Mrukowicz J. (2003). "Evidence based medicine (EBM) współczesną sztuką lekarską. Cele Polskiego Instytutu Evidence Based Medicine", Medycyna Praktyczna, nr 3.
 7. Górniak J. (2007b). "Ewaluacja w cyklu polityk publicznych", w: S. Mazur (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych - perspektywa regionalna. Kraków: UEK MSAP.
 8. Hausner J. (2007a). Pętle rozwoju: o polityce gospodarczej lat2001-2005. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 9. Hausner J. (2007b). "Polityka a polityka publiczna", Zarządzanie Publiczne, nr 1.
 10. Howlett M. (2009). "Policy analytical capacity and evidence-based policy-making: Lessons from Canada", Canadian Public Administration, nr 52(2).
 11. Probst G., Raub S., Rombardt K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 12. Shulman S. (2004). Scientific Integrity in Policy Making: Further Investigation of the Bush Administratioris Misuse of Science. Cambridge: The Union of Concerned Scientists.
 13. Smith P.C., Nudey S.M., Davies H.T.O. (2000). What Works? Evidence Based Policy and Practice in Public Services. Bristol: The Policy Press.
 14. YoungJ.,Mendizabal E. (2009). Helping Researchers Ecome Policy Entrepreneurs: How to Develop Engagement Strategies for Evidence-Based Policy-Making. Overseas Development Institute, Briefing Paper nr 53, London.
 15. Zeleny M. (2005). Human Systems Management; Integrating Knowledge, Management and Systems. Hackensack: World Scientific Publishing.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu