BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźmińska-Haberla Aleksandra (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Promotion of Outward Foreign Direct Investments in Emerging Markets - the Example of South Korea
Promocja zewnętrznych bezpośrednich inwestycji zagranicznych z gospodarek wschodzących - przykład Korei Południowej
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 3 (20), s. 83-94, tab., bibliogr. 10 poz.
Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Rynki wschodzące
Direct investments, Foreign investment, Emerging markets
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Korea Południowa
South Korea
Abstrakt
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) z krajów wschodzących stały się faktem. Liderami w tym zakresie są kraje z Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej, a jednym z najbardziej aktywnych graczy jest Korea Południowa. Stosunek do zewnętrznych BIZ w Korei Południowej zmieniał się przez lata z restrykcyjnego do aktywnej promocji. Obecnie rząd deklaruje, że promocja koreańskich inwestycji jest jednym z priorytetów - zauważono, że wychodzące inwestycje bezpośrednie mogą przynieść korzyści dla wzrostu gospodarki kraju. Celem artykułu jest wskazanie na politykę, ramy instytucjonalne oraz instrumenty wykorzystywane w promocji koreańskich BIZ oraz wskazanie na rozwiązania, które mogą być wykorzystane przez polskie władze. Analizując rozwiązania zastosowane w Korei można wskazać na kilka z nich, które mogłyby zostać zaimplementowane w warunkach polskich. Po pierwsze byłoby to wydzielenie departamentu w ramach PAIiIZ, który poświęcony zostałby całkowicie promocji polskich inwestycji za granicą, tak jak ma to miejsce w koreańskiej KOTRA. Ponadto rekomendowane jest powołanie oddziałów zagranicznych instytucji zaangażowanych w promocję krajowych BIZ za granicą - takie rozwiązanie ułatwia dostęp do pomocy i informacji w konkretnym kraju lub regionie, a także daje poczucie bezpieczeństwa, w szczególności mniejszym inwestorom w krajach o podwyższonym ryzyku. Poza tym w Korei Południowej wszystkie zastosowane rozwiązania zostały stworzone tak aby zaspokoić potrzeby inwestorów. Podstawą tworzenia systemu były wymagania wysuwane pod adresem usług publicznych, a nie tylko pomysły władz, jak ma to często nadal miejsce w Polsce. W system dostarczania informacji oraz konsultacji zaangażowane są nie tylko podmioty władzy publicznej, ale również eksperci i przedsiębiorcy posiadający praktyczne doświadczanie w podejmowaniu inwestycji za granicą. (abstrakt oryginalny)

Foreign direct investments from emerging countries have become a fact. The leading emerging economies in doing business abroad come from South-East and East Asia and one of the most active players is South Korea. The attitude toward OFDI has changed in this country from restrictive to active promotion. Right now the government declares that promoting outward investments from Korea is one of its priorities. The authorities noticed that outward investments can bring benefits to the growth and development of the national economy. The main objective of this paper is to present the solutions, policies, institutional framework and measures used in active outward FDI promotion adopted in South Korea and point out some leads for the Polish authorities. If we look at the Korean example, we can notice a few things that could be adopted into Polish conditions. Firstly, it would be the separation of a department within the Polish investment promotion agency that would be addressed to the promotion of OFDI, as it operates in KOTRA. It is also highly recommended for Polish institutions engaged in the promotion of investments abroad (especially PAIiIZ) to set up foreign offices - this solution eases access to help and information in a specific country or region and also can give a psychological sense of security, especially to smaller investors in high risk countries. Besides, in South Korea all the solutions were developed to fulfill investors' specific needs and based on companies' demand for public services, and were not only a product of authorities' ideas, which still happens in Poland very often. What is important is that not only public officials, but also private sector representatives that have practical knowledge and experience in doing business in specific sectors or regions are involved in the provision of information or consultancy services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hayakawa K., Lee H.-H., Park D., Investment Promotion Agencies. Do they work?, IDE Discussion Paper No. 272, Institute of Developing Economies, www.ir.ide.go.jp (accessed: 30.03.2012).
  2. Kim S., Effects of outward foreign direct investment on home country performance: Evidence from Korea, [in:] T. Ito, A.O. Krueger (Eds.), The Role of Foreign Direct Investment in East Asia Economic Development, NBER-EASE Volume 9, University of Chicago Press, 2000.
  3. Korea Eximbank, www.koreaexim.go.kr.
  4. KOTRA Korea Trade-Investment Agency, http://english.kotra.or.kr.
  5. KOTRA's Overseas Investment Support Services for SME's, APEC, 2008/SMEWG26/021.
  6. OECD, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Fourth Edition 2008, OECD 2008.
  7. Rasiah R., Gammeltoft P., Jiang Y., Home government policies for outward FDI from emerging economies: lessons from Asia, International Journal of Emerging Markets 2010, Vol. 5, Issue 3/4.
  8. UNCTAD Stat, www.unctadstat.unctad.org.
  9. World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, UNCTAD, New York/Geneva 2006.
  10. World Investment Report 2010, Non-Equity Modes of International Production and Development, UNCTAD, New York/Geneva 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5977
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu