BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kliber Paweł (Poznań University of Economics, Poland), Maćkowiak Piotr (Poznań University of Economics, Poland), Malaga Krzysztof (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Application of neoclassical growth models to analysis of regional inequalities in Poland
Źródło
The Poznań University of Economics Review, 2004, vol. 4, nr 2, s. 46-66, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Modele wzrostu, Produkt krajowy brutto (PKB), Konwergencja, Region gospodarczy, Model Solowa-Swana
Growth model, Gross domestic product (GDP), Convergence, Economic region, Solow-Swan model
Abstrakt
In this paper we apply the neoclassical growth models of Solow-Swan (1956) and Mankiw-Romer-Weil (1992) to the analysis of regional inequalities. The regional inequalities in Poland are described by the values of parameters in both of the growth models, the speed of convergence of the growth paths of GDP per worker (p.w.) towards their steady-states and the distributions of GDP p.w. among the sixteen Polish regions (voivod-ships) in 1999 - compared with their counterparts in the steady-states. We also try to evaluate the usefulness of the neoclassical growth models for the analysis of regional inequalities in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barro R., Sala-i-Martin X. (2003), Economic Growth, New York, McGraw-Hill.
  2. Burden R., Faires J. (1998), Numerical Analysis, PWS, Boston.
  3. Kliber P., Maćkowiak P., Malaga K. (2004), Convergence et disparités régionales en Pologne. Analyse en termes des modèles néoclassiques de croissance, XLème Colloque de l'ASRDLF, Bruxelles 1-3.09.2004 (http://www.ulb.ac.be/soco/asrdlf/documents).
  4. Kliber P., Malaga K. (2003a), Convergence of Regional Growth Paths Towards Stable Steady-states in Poland in Years 1998-2000, The Poznań University of Economics Review, Vol. 3, No. 2, p. 12-30.
  5. Kliber P., Malaga K. (2003b), Convergence des sentiers de croissance économique des régions polonaises vers les états d'équilibre stables, XXXIX Colloque de l'ASRDLF, Lyon 1-3.09.2003, (http://asrdlf2003.entpe.fr/pdfpapiers).
  6. Kliber P., Malaga K. (2002), On the Convergence of Growth Path Towards Steady-States in OECD Countries in Solow-Swan Type Models, W. Charemza, K. Strzała K. (ed), East European Transition and EU Enlargement, A Quantitative Approach, Physica Verlag, Heidelberg, New York, 87-104.
  7. Malaga K. (2004), Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  8. Mankiw N.G., Romer D., Weil D. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, American Economic Review, No. 107, p. 407-37.
  9. Statistical Yearbook of the Republic of Poland(1999-2002), Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa.
  10. Statistical Yearbook of the Regions - Poland (1999-2002), GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5877
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu