BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchodolski Piotr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Globalizacja perspektywą rozwoju przedsiębiorstwa : uwzględnienie uwarunkowań kulturowych w strategii marketingowej
The Globalization of Enterprise Development Perspective : Consideration of Cultural Conditions in Marketing Strategy
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 1, s. 539-549, bibliogr. 17 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Globalizacja, Rozwój przedsiębiorstwa, Strategia marketingowa, Globalizacja kultury, Kulturowe uwarunkowania
Globalization, Enterprise development, Marketing strategy, Cultural globalization, Cultural determinants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostało przedstawione znaczenie globalizacji w prowadzeniu działalności międzynarodowej. Wykorzystując podejście globalne wiele przedsiębiorstw próbuje osiągnąć przewagę konkurencyjną. Podkreślono znaczenia uwarunkowań kulturowych w tworzeniu strategii marketingowej. Został opisany marketing międzykulturowy, którego zastosowanie daje możliwość na zachowanie balansu pomiędzy podejściem globalnym, a międzynarodowym. Pozwala on adaptować strategię marketingową tam gdzie to konieczne i nie ma jednego rozwiązania, które mogłoby być wdrożone wszędzie, a z drugiej strony wykorzystuje podobieństwa kulturowe w budowaniu strategii umożliwiającej wykorzystanie efektów skali i krzywej doświadczenia. W artykule zostały opisane przykłady strategii marketingowych uwzględniające uwarunkowania kulturowe takich firm jak Orange czy Samsung oraz problemy, z jakimi musiał zmierzyć się McDonald. Niewątpliwie umiejętność definiowania i zarządzania uwarunkowaniami kulturowymi w trakcie planowania aktywności podczas ekspansji w innych krajach, może okazać się kluczową umiejętnością przyczyniającą się do osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)

Using a global approach many enterprises trying to achieve a competitive advantage. It is not without significance the consideration of cultural conditions in creating a marketing strategy. Ability to define and manage these determinants in planning the expansion of activity in other countries might be an essential skill. Multicultural marketing gives the possibility to maintain balance between a global and international approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grzegorczyk W.(2009) Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Walters Kluwer business, Kraków.
 2. Hill Ch. (2007) International Business. Competing in the Global Marketplace, Nowy York.
 3. Hofstede G. (1984) Culture's Consequences: International Differences in Work Related Values, Sage Publication, Beverly Hills.
 4. Jankowski W.B. (2008) Bliżej klienta. Nowe trendy w marketingu bezpośrednim, "Harvard Business Review", nr 1.
 5. Karcz K.(2004) Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe., PWE, Warszawa.
 6. Klein N. (2004), No Logo, Świat Literacki, Izabelin.
 7. Kojło S.(2011) Zarządzanie Marketingiem w dobie Globalizacji, MWSHP, Łowicz.
 8. Limański A. (2010) Marketing międzynarodowy, Dyfin, Warszawa.
 9. Mazurek-Łopacińska K. (2003) Zachowania Nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 10. Namenwirth J. Z., Weber R.B. (1987) Dynamics of Culture, Allen & Unwin, Boston.
 11. Pietrasiński P.(2005) Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa.
 12. Pietraś M. (2002), Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej, w: Oblicza procesów globalizacji, M. Pietraś (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 13. Romaniszyn K.(2010) O ujednolicaniu i o swoistości kultur, w: Jedność i jednorodność kultura vs. Kultury, Rekłajtis E., Wiśniewski R. (red), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 14. Rymarczyk J. (2002) Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 15. Wiktor J.W., Oczkowska r., Żbikowska A. (2008) Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki., PWE, Warszawa.
 16. Ziętek A.W. (2010) Międzynarodowe Stosunki Kulturalne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 17. Żołądkiewicz K.(2012) Orławska R., Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu