BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc Tomasz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ustalanie i zmiana wynagrodzenia wójta
Setting and Changing the Remuneration of the Mayor
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2013, nr 1-2, s. 130-136
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Wynagrodzenie za pracę, Regulacje prawne, Stanowisko pracy, Samorząd terytorialny
Remuneration, Remuneration for work, Legal regulations, Work-stand, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy instytucji ustalenia wynagrodzenia wójta i jego zmiany. Autor opowiada się za dopuszczalnością jednostronnej zmiany wynagrodzenia w trakcie trwania kadencji, wskazując jednocześnie ograniczenia tego działania i środki ochrony prawnej.(abstrakt oryginalny)

In the article, the author analyses the institution of setting and changing the remuneration of the mayor. He also supports the admissibility to unilaterally change the remuneration during his term of office, simultaneously mentioning the constraints on this act and the measures of legal protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Skwarło, Manipulowanie wynagrodzeniem wójta, "Wspólnota" 2007/47.
 2. L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2003, s. 83.
 3. Z. Sypniewski, Nawiązanie i zmiany stosunku pracy na podstawie mianowania, Warszawa 1976, s. 49.
 4. E. Ura, Pozycja prawna pracowników terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 2005, s. 117 i 120.
 5. A. Szewc, Jednostronne obniżenie wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta),, "Administracja. Teoria- Dydaktyka-Praktyka" 2011/4, s. 166 i n.
 6. R. Skwarło, Glosa do wyroku NSA z dnia 10 stycznia 2006 r., II OSK 424/05, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2007/3.
 7. A. Kisielewicz, Glosa do wyroku NSA z 10 stycznia 2006 r., III OSK 424/05, OSP 2007/4, poz. 44.
 8. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2005, s. 370 i n.
 9. M. Jackowski, Zasada ochrony praw nabytych w polskim prawie konstytucyjnym, "Przegląd Sejmowy" 2008/1, s. 21 i n.
 10. M. Jackowski, Glosa do wyroku TK z dnia 10 kwietnia 2006 r., SK 30/04, "Państwo i Prawo" 2007/4, s. 139.
 11. M. Jackowski, Glosa do wyroku TK z dnia 27 stycznia 2010 r., SK 41/07, "Przegląd Sejmowy" 2011/1, s. 131.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu