BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sławińska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
W setną rocznicę urodzin : wkład Profesora Zbigniewa Zakrzewskiego w rozwój nauki o handlu
On the Occasion of His Hundredth Birth Anniversary : Contribution of Professor Zbigniew Zakrzewski in Development of the Science on Trade
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr 3, s. 3-10, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Teoria handlu, Polityka handlowa, Rozwój nauki, Ocena dorobku naukowego
Trade theory, Trade policy, Development of science, Scholarly achievements estimating
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Zakrzewski Zbigniew
Abstrakt
Celem autorki artykułu jest przedstawienie wkładu Profesora Zbigniewa Zakrzewskiego w rozwój nauki o handlu w ujęciu syntetycznym. Główną metodą badań była analiza źródeł literaturowych, składających się na dorobek naukowy Profesora w okresie ponad czterdziestoletniej pracy twórczej. Zakres przedmiotowy badań ograniczono do prac naukowych Profesora, związanych z następującymi zagadnieniami: ekonomika handlu jako nauka, teoria handlu, polityka handlowa, handel w ujęciu przestrzennym, efektywność handlu oraz rozwój myśli ekonomicznej w nauce o handlu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że Profesor Zbigniew Zakrzewski wniósł wielki wkład w wyjaśnienie podstaw teoretycznych wyodrębnienia ekonomiki handlu oraz opracowanie teorii handlu. (abstrakt oryginalny)

The objective of the author of article is to present the contribution of Professor Zbigniew Zakrzewski in development of the science on trade in a synthetic expression. The main method of studies was an analysis of the literature sources comprising the Professor's academic achievements in the period of more than 40-year creative work. The objective scope of studies was limited to Professor's scientific works connected with the following issues: trade economics as a science, trade theory, trade policy, trade in its spatial expression, trade effectiveness and development of the economic thought in the science on trade. The carried out analysis shows that Professor Zbigniew Zakrzewski has made a great contribution to explanation of the theoretical bases of separation of trade economics and development of the trade theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boczar K., Kossut Z., Ekonomika handlu, PWE, Warszawa 1983.
 2. Boczar K. red., Ekonomika handlu, SGPiS, Warszawa 1954/55.
 3. Garbacik E., Ekonomika obrotu towarowego i usług, PWE, Warszawa 1984.
 4. Pilarczyk B., Zakrzewski Z., Sieć usługowa. Z doświadczeń etapowania rozwoju miasta, PAN, KPZK, Warszawa 1987.
 5. Zakrzewski Z., Ekonomika handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa 1972.
 6. Zakrzewski Z. red., Ekonomika handlu, WU WSE w Poznaniu, Poznań 1960.
 7. Zakrzewski Z. red., Ekonomika handlu, PWN, Warszawa 1965.
 8. Zakrzewski Z. red., Ekonomika handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa 1989.
 9. Zakrzewski Z., 1985, Nauka o handlu wewnętrznym w świetle literatury polskiej (1945-1983), "Ekonomista", nr 4-5.
 10. Zakrzewski Z., Obrót towarowy w ujęciu przestrzennym, PTPN-PWN, Poznań 1962.
 11. Zakrzewski Z. red., Podstawy polityki rynkowej, PWN, Warszawa-Poznań 1983.
 12. Zakrzewski Z., Pilarczyk B., Polityka rynkowa i jej instrumenty, IHWiU, Warszawa 1981.
 13. Zakrzewski Z., Podstawy teoretyczne ekonomiki handlu wewnętrznego, Roczniki Ekonomiczne PTE, t. 55, Poznań 1964.
 14. Zakrzewski Z., Rola i funkcje handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa 1977.
 15. Zakrzewski Z., Rozwój polskiej myśli w nauce o handlu, PWE, Warszawa 1966.
 16. Zakrzewski Z. red., Sterowane rynkiem dóbr konsumpcyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1980.
 17. Zakrzewski Z., Urbanistyka i architektura na przykładzie Poznania, WU AE, Poznań 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu