BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szudy Monika (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Skutki globalnego kryzysu finansowego XXI wieku dla gospodarki Hiszpanii
Competitiveness Factors of Spanish Agricultural Sector
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 59, s. 201-211
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy państwa
Economic crisis, State financial crisis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Zagadnienia podjęte w opracowaniu koncentrują się na analizie sytuacji gospodarki hiszpańskiej w warunkach globalnego kryzysu finansowego. W badaniu położono nacisk na wskazanie tych obszarów gospodarki Hiszpanii, które przesądzają o jej podatności na zjawiska kryzysowe. Zakres analizy obejmował ogólną sytuację makroekonomiczną Hiszpanii, ze szczególnym uwzględnieniem hiszpańskiego sektora finansowego i rynku pracy. Jako bazę statystyczną przyjęto dane Eurostatu oraz Narodowego Instytutu Statystycznego Hiszpanii (Instituto Nacional de Estadistica) obrazujące stan gospodarki hiszpańskiej w latach 2007-2008. Podstawowymi metodami badawczymi były analiza opisowa i porównawcza. Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować, iż globalny kryzys finansowy wyeksponował najsłabsze elementy hiszpańskiego systemu gospodarczego, których zreformowanie wymaga działań o charakterze systemowym i długookresowym. (fragment tekstu)

Contemporary global financial crisis which began on the Amcrican subprime mortgage market. affects all national economies in the world. It has only accelerated a slow down of Spanish economy In the last decade Spanish economic development was mainly based on the housing industry and private consumption which was financed by the outside resources. There are two the most affected areas of Spanish economy: housing industry and labour market. In order to revive Spanish economy it is crucial to provide structural reforms in the area of labour market and system of education and to limit the use of monetary methods in order to direct increasing consumtion and investment demand. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Piech: Pęknięcie ,,bańki mydlanej" w 2000 r. a polska gospodarka. W: Problemy globalizacji gospodarki. Red. T. Bernat. PTE, Szczecin 2003, s. 127-146.
 2. L. von Mises: Interwencjonizm. Wyd. ARCANA, Kraków 2005, s. 75.
 3. H.P. Minsky: Stabilizing an Unstable Economy. McGraw-Hill, International Edition 2008.
 4. W. Nawrot: Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009, s. 15.
 5. OECD Economic Outlook No. 84. OECD, Paris 2008, s. 64.
 6. Globalny kryzys finansowy. ,,Fin-Focus" 2008, nr 5. http://ec.europa.eu [dostęp" 30.05.2009]
 7. P. Santiago, J.J. Brunner, G. Haug, S. Malo, P. di Pietrogiacomo:OECD Review of Tertiary Education. OECD, Spain 2009, s. 14.
 8. http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 01.03.2009]
 9. Informe trimestral de la ekonomia espanola. Boletin Economico, Abril 2009, s. 13.
 10. Newsrelease euroindicators. Eurostat 82/2009. http://ec.europa.eu/eurostat [dostęp: 01.06.2009]
 11. Eurostat, http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 01.03.2009].
 12. Agriculture in the European Union, Statistical and Economic Information 2008. European Union Dictionare-General for Agriculture and Rural Development, March 2009, s. 12.
 13. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Madrycie. www.madrid.polemb.net [dostęp: 30.05.2009].
 14. L. Thompson: Focus on Spain. OECD, Paris 2008/2009, s. 79.
 15. Plan E-Plan Espanol para El Estimulo de la Ekonomia y El Empleo. Gobierno de Espana http://www.plane.gob.es [dostęp: 01.06.2009]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu